Medlemsbedrift i SMB Norge vil saksøke staten

Lars Oscar Øvstegård driver med utleie av næringseiendom i Ørsta. Basert på egne erfaringer så har han sett hvordan formuesskatten rammer spesielt små og mellomstore bedrifter. Han vil derfor saksøke staten – for å få vurdert om den siste økningen i formuesskatten kan være i strid med Grunnloven, menneskerettighetene eller EØS-retten. Det er opprettet en […]