Lærte vi ingen ting fra forrige nedstengning og næringsforbud?

Den 12. mars 2020. Regjeringen varslet nedstengning av landet, og det ble innført de strengeste begrensningene for innbyggernes frihet i etterkrigstiden. All makt i denne sal Utgangspunktet etter Grunnloven er at når sterke begrensninger i folks frihet innføres så skal dette skje ved lov og lover vedtas normalt av Stortinget. Stortinget kan delegere en slik […]