7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

SMB Norge er den eneste interesseorganisasjonen som kun jobber for små og mellomstore bedrifter, og i mer enn 25 år har vi kjempet for for å ivareta de mindre bedriftenes interesser og levevilkår. Sammen med våre 5300 medlemmer fordelt på alle bransjer, er vi den sterke stemmen i samfunnsdebatten og saker som opptar landets bedriftsbyggere. Ved […]