– Vi ser at det nå forskes mer i næringslivet og det er gode nyheter. Jeg håper at bedriftene griper muligheten og søker penger fra denne potten, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Innovasjon og utvikling er avgjørende for å utvikle nye produkter og for å trygge norske arbeidsplasser over hele landet. Derfor har regjeringen satset massivt på forskning de siste seks årene, forklarer Isaksen.

Skismøring og honningbier

John-Arne Røttingen i Forskningsrådet

I fjor mottok 145 bedrifter tilsammen én milliard kroner i støtte fra Forskningsrådet til sine innovasjonsprosjekter. Bedriftene var fra store deler av landet og fra et bredt spekter av bransjer. Prosjektene omfattet utvikling av alt fra miljøvennlig skismøring til parasittresistente honningbier til kameraer som gir roboter 3D-syn.

-Stadig flere bedrifter får konkurransefortrinn gjennom forskning, eksperimentering og innovasjon. Dette er spesielt viktig i en tid hvor digitalisering og andre teknologier skaper radikale endringer og nye muligheter i bransje etter bransje, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Les også: Lytt til IMF-råd og kutt sykelønnen!

Dekker halvparten

Forskningsrådet kan dekke inntil halvparten av kostnadene i prosjektene. Dermed kan støtten bidra til å sette i gang forskning og innovasjon for nærmere 2,5 milliarder kroner. Tidligere studier viser at den totale verdiskapingen er nærmere det syvdobbelte av de offentlige investeringene.

HER KAN DU LASTE NED UTLYSNINGEN OG SØKE OM STØTTE TIL DITT PROSJEKT 

Bedrifter som ikke har søkt støtte fra Forskningsrådet tidligere oppfordres til å sende inn en skisse innen 17. juni. Fristen for å sende inn ferdig søknad er 25. september.