Fagnettstedet for SMB-sektoren

arbeidsledighet

1 av 3 i arbeidsfør alder fikk Nav-støtte i fjor

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nav utbetalte 430 milliarder kroner i 2018. Det utgjør 1,2 milliarder kroner per dag eller 81.000 kroner per nordmann. Det er cirka 1000 kroner mer enn året før, melder NTB. 

Les også: Sykelønnsordningen i Norge er luksuriøs og urettferdig

Utbetalingene til alderspensjon, som utgjør halvparten av utbetalingene, økte med 5 prosent fra 2017, mens uføretrygd økte med 6 prosent. Kontantstøtteutbetalingene økte med 3 prosent. Utbetalinger til dagpenger ble imidlertid redusert med 21 prosent i fjor mens arbeidsavklaringspenger ble redusert med 5 prosent.

Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør

Bekymringsfull økning

– Nav forvalter enorme summer på vegne av fellesskapet, og denne statistikken gir et overordnet bilde av utviklingen på våre områder. Den viser at arbeidsmarkedet er i bedring, men at vi samtidig har en aldring i befolkningen og en bekymringsfull økning av uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng til NTB.

Det ble utbetalt 14,6 milliarder kroner til 721.000 mottakere av barnetrygd, og 495.000 nordmenn fikk totalt 39,3 milliarder kroner i sykepenger.

Les også: Korttidsfravær koster næringslivet 36 milliarder i året

Flere i arbeid

Utbetalinger til uføretrygd og yrkesskade utgjorde 86,3 milliarder kroner til 369.500 personer. I alt mottok hver tredje person i arbeidsfør alder i Norge en livsoppholdsytelse fra Nav i 2018. Det bekymrer arbeids- og velferdsdirektøren.

– Vi er privilegert som lever i et land der fellesskapet kan bistå enkeltmennesker som har behov for hjelp, men det er liten tvil om at vi må få flere i arbeid i årene som kommer for å kunne opprettholde dagens velferdsnivå, sier Vågeng.

«Det er liten tvil om at vi må få flere i arbeid i årene som kommer for å kunne opprettholde dagens velferdsnivå»

Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektør

Les også: 7 råd til frustrerte SMB-ledere

Mest i Hedmark

Det var innbyggere i Hedmark som mottok mest fra Nav i fjor, med i gjennomsnitt 94.000 kroner per innbygger. Lavest var snittet i Oslo med 65.400 kroner per innbygger.

Utbetalingene har økt i de fleste fylkene med unntak av i Finnmark, hvor den totale utbetalte summen har holdt seg på samme nivå som i 2017, opplyser NTB.