Vurderer dere å selge bedriften?

For oss er viktig at hver eneste kunde som vi jobber for, skal kjenne seg ivaretatt. Det gjelder enten de ønsker å kjøpe eller selge bedrift. Vi jobber selektivt, fordi vi har en gjennomprøvet strategi om at hver eneste kunde hos oss skal oppleve at de får en tjeneste med høy kvalitet.

Mathias Eriksen, i Business Formidling AS er glad for å ha inngått partnerskap med SMB Norge, fordi han ser for seg at det til enhver tid vil være noen av medlemmene som kan tenke seg å kjøpe eller selge en bedrift. Når man er i dette markedet, trenger man en nøytral 3. part som kan gi gode råd og ikke minst sørge for at handelen går greit unna.

Mange avveininger

– Vi har en solid erfaring innenfor både rådgivning og kjøp og salg av bedrifter. Selskapet vårt er over 20 år gammelt, og har avdelinger både i Oslo og Kristiansand. For tiden arbeides det med konkrete planer om å etablere oss i Bergen og Trondheim også. Men vi kommer til å gjøre dette på samme måte som vi jobber ellers: Vi skal gjøre solide analyser, og ha med oss folk som kjenner det lokale markedet. Vi jobber jo svært bredt, på tvers av alle bransjer, og slik sett har vi jo mye til felles med SMB-Norge og deres medlemmer. De finner man jo også i nær sagt «alle» bransjer, og over hele landet. Vi har også stort sett arbeidet innenfor SMB-segmentet. Noen større bedrifter også, men en klar overvekt innenfor SMB. Så jeg kjenner meg sikker på at vi kan være gode samarbeidspartnere for både de som vurderer å selge bedriften sin, og dem som er på jakt etter å kjøpe opp konkurrenter eller aktører de vil ha med seg for å komplettere sin virksomhet.

Er det slik at det er store motsetninger mellom selgere av et selskap, og det kjøperne er forberedt på å betale?

– Det hender jo at vi ser at folk vurderer ting forskjellig. Man kan gjerne si at dette ligger i sakens natur, for den ene vil ha mest mulig for det som kanskje er vedkommendes livsverk, mens den andre ønsker å betale minst mulig for kanskje også å ha kapital til å utvide. Men det er nettopp da man trenger den tjenesten vi leverer: Vi er nøytrale, vi har som oppgave å finne den beste løsningen for begge parter. Da er jo heller ikke pris for den konkrete overtagelsen det hele bildet.

Bli med videre

Hva kan være viktigere enn pris i slike sammenhenger?

– Man må ha vidsyn nok til å se hele bildet, og våre folk kan bidra med både erfaring, inspirasjon og konkrete analyser, slik at vi får på plass en helhetlig løsning som oppleves riktig for alle. Jeg mener, det er jo ikke sånn at du kan slå opp i Brønnøysund eller for den saks skyld i «Proff» og lese den riktige prisen for en overtagelse. I de aller fleste tilfeller er det jo slik at tidligere eier blir med videre, enten det han dreie seg om et halvår, et år eller for den saks skyld flere år. Å selge en bedrift er en meget omfattende prosess, og det kreves faktisk en del tid for å få det på plass. 6-12 måneder er vanlig, men vi har også vært med på at det kan ta lenger tid. Man må jo også tilrettelegge bedriften for salg, og det er det mange som ikke tenker på. Dersom man eier selskapet privat, kan det for eksempel hende at det lønner seg å la et holdingselskap overta det, med mindre man skal ta pengene direkte ut og skatte for dem med en gang. Mange blir faktisk ganske forbauset over kompleksiteten i en slik prosess.

Tiltak mot hvitvasking

Kan du peke på noe det er vanlig å ikke tenke på?

– Ja, for eksempel at vi må være svært påpasselige i forhold til hvitvaskingsloven. Folk som driver små og mellomstore bedrifter jo stort sett er lovlydige og hardt arbeidende mennesker, kommer denne type problemstillinger ofte ganske bardus på dem. Når vi tar opp det faktum at regelverket rundt disse forholdene har blitt strammet sterkt inn de senere årene, er det mange som blir forbauset; De har rett og slett ikke sett for seg at noen kan komme på en sånn tanke. Men de pleier jo å bli ekstra glade for at de valgte oss, fordi de såklart ser at vi arbeider for deres beste, og at vi sørger for at de ikke bare holder seg innenfor regelverket: Dette handler jo også om at man skal sikre seg mot ikke å bli lurt. Det kanskje aller viktigste vi tilbyr bedriftseierne, er at vi kan levere dem trygghet for at alt går riktig for seg, og at de oppnår den beste prisen markedet er forberedt på å gi, sier Eriksen.

Få litt mer info om selskapet på BusinessFormidling sin partnerprofil
Er du interessert i å kjøpe eller selge en bedrift? Ta kontakt med BusinessFormidling