Virkelighetsfjern populisme fra AP og SV

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Virkelighetsfjern populisme fra AP og SV som påfører hverdagsnæringslivet milliarder i økte kostnader.

Publisert 20.4.2018
 
Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken fremmet i går et lovforslag som skal sikre utsatte grupper obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i private bedrifter. Det reagerer administrerende direktør i Bedriftsforbundet kraftig på, og mener det rammer de små og mellomstore bedriftene meget uheldig.
– Ca. 90 % av norsk næringsliv består av bedrifter under ni ansatte. Dette er norsk hverdagsnæringsliv, og det er de som får denne regningen på mellom tre og fire milliarder kroner. Det kan faktisk bety kroken på døra for enkelte. Dette er virkelighetsfjern populisme fra AP og SV, sier en opprørt Olaf Thommessen.
 

Sesongbetong og varierende etterspørsel

Forslaget fra AP og SV går ut på at OTP skal innføres for alle ansatte i norske bedrifter fra første dag. I dag er ansatte med deltidsstillinger under 20 % og som tjener under 1g unntatt fra dette. Typisk er dette sesongarbeidere og ansatte som er tilknyttet i ulike fleksible posisjoner.
– De små og mellomstore bedriftene er ofte avhengige av å kunne hyre inn arbeidskraft med fleksible rammer slik at de kan møte en sesongbetont og varierende etterspørsel. Det er ikke mulig for en liten bedrift å ansette alle sine medarbeidere på fulltid. Selv om mange ønsker seg dette. Hverdagsnæringslivet er i mange tilfeller nødt til å hyre inn etter behov. Dette er det kanskje ikke så lett å se fra Løvebakken eller Akersgata, men det er altså det som er virkeligheten i Norge og norsk næringsliv, sier Thommessen.
 

Byråkratisk og økonomisk belastende

Forslaget fra AP og SV ber regjeringen snarest fremme forslag om å innføre individuell pensjonskonto; Lovendringer for pensjonsordningene i privat sektor som sikrer at pensjonsopptjening starter fra første krone man får i lønn, det gis medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent samt at det gis medlemskap i pensjonsordning også for arbeidstager under 20 år og ved arbeidsforhold som varer kortere enn tolv måneder.
– Dette forslaget vil medføre betydelige ekstrabelastninger, både byråkratisk og økonomisk for småbedriftene. Videre betyr dette at man vil ansette færre, og de vil få større problemer med å ta del i verdiskapningen når de ulike mulighetene byr seg. Som i sin tur naturligvis går utover både bedriftens lønnsomhet og deres evne til å ansette på full tid etter hvert. Vi oppfatter at forslaget primært ønsker å ramme fleksible ordninger, noe SV og AP tidligere har tatt til orde for. Det er en virkelighetsfjern og direkte uvennlig både distriktspolitikk og næringspolitikk. Og viser igjen hvor virkelighetsfjern politisk idealisme kan bli når man kun har utsyn fra Løvebakken, avslutter Thommessen.
 
Kontakt
Jørund H. Rytman
Leder politikk og samfunnskontakt
(+47) 909 33 499
[email protected]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]