Fagnettstedet for SMB-sektoren

Acapo_Illustration_3

Er din idé unik og trenger beskyttelse?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

https://www.facebook.com/294757541215626/videos/1241222852713163/

For bedrifter og oppfinnere er det forbundet med store kostnader å utvikle nye produkter og fremgangsmåter. Ved å få oppfinnelsen patentert, hindres konkurrenter i å utnytte resultatet av forsknings- og utviklingsarbeidet, uten at dette kan kontrolleres av den som rettmessig eier oppfinnelsen.

Uten patentbeskyttelse kan konkurrentene ofte kopiere oppfinnelsen og selge den vesentlig billigere enn den egentlige oppfinneren, fordi kopisten har spart de høye utviklingskostnadene.

Patentering gir enerett til å utnytte oppfinnelsen kommersielt i inntil 20 år, er derfor ofte av vesentlig betydning for lønnsomheten i å satse på utvikling, forskning og produksjon av nye produkter.

Bli Medlem i SMB Norge å få gratis gjennomgang av bedriftens verdiskapning, mål og visjoner. (Inntil 60 min)