Vi trenger noen minutter av din dyrbare tid – vinn/vinn!

SMB Norge er din stemme inn i samfunnsdebatten og vi jobber kontuntinuerlig for å ivareta din bedrifts interesser og levevilkår. Derfor gjennomfører vi nå en undersøkelse blant våre medlemsbedrifter – og vi trenger din hjelp!

Sammen med Senter for God arbeidslyst og Respons Analyse kartlegger vi sammenhenger mellom lønnsomhet, sykefravær og trivsel i små og mellomstore bedrifter, som antageligvis tar deg 3-4 minutter å besvare. Å få førstehånds informasjon fra deg/dere er veldig viktig for oss inn mot politikere og media/det norske folk.  Svar gjerne så raskt som mulig – siste frist er 31.januar.

Her er undersøkelse til deg daglig leder/øverste leder: https://survey.responsanalyse.no/p?qif=fd8d082f-c0e2-41a1-9493-61d7a83f09a0&qsid=04a604dd-c157-45e5-9d0c-d4ee73b3739f

Undersøkelsen er 2-delt; en til deg som leder og en til øvrige ansatte (OBS: Egen lenke og undersøkelse til ansatte).

Vi har nedenfor laget et forslag til deg som du direkte kan videresende til alle ansatte. Det er viktig at e-posten inneholder bedriftens organisasjonsnummer og lenken til undersøkelsen. Lenken kan IKKE kopieres fra nettleseren, og hver deltaker må åpne e-posten direkte fra lenken.

Vi deler selvfølgelig resultatene med deg så snart de foreligger, slik at ikke bare vi på vegne av deg/dere, men også du/dere direkte kan benytte den nye innsikten undersøkelsen vil gi.

Tusen takk for at du bidra og inkludere dine ansatte!

Forslag til tekst til ansattmail:

Kjære ansatt!

Vi deltar i disse dager i en kartleggingsundersøkelse i forhold til hva vi kan gjøre for å trygge og sikre våre arbeidsplasser bedre. Undersøkelsen tar ca 3 minutter å gjennomføre og er i regi av SMB Norge.

Undersøkelsen er 100% anonym.

For at undersøkelsen skal kodes rett av analyseselskapet Respons Analyse, må dere i ett av spørsmålene oppgi vårt organisasjonsnummer.

Vårt organisasjonsnummer er XXXXXXXXX (skriv inn eget nummer).

Trykk direkte på lenken  nedenfor for å komme til undersøkelsen: https://survey.responsanalyse.no/p?qif=7dd9a773-7038-477e-a0d1-71db313bfacd&qsid=04a604dd-c157-45e5-9d0c-d4ee73b3739f

Fristen er fredag 31. januar, men det beste er at du gjør dette med en gang.

Vi deler selvfølgelig resultatene med deg så snart de foreligger.

På forhånd tusen takk!

Med vennlig hilsen

Daglig leder (ditt eget navn)