Vi tar godt vare på alle våre kunder og ansatte

Logo skatt og regnskap AS

SKATT & REGNSKAP AS er formelt registrert som et autorisert regnskapsførerselskap (regnskapsbyrå) med fokus på forretningsførsel for små og mellomstore virksomheter. Både internt og i virkemåte oppfatter vi oss imidlertid som et kompetansehus innen back-office.

Slik beskriver Fredrik Aars-Rynning, daglig leder & autorisert regnskapsfører i Skatt og Regnskap sin bedrift.

Fredrik Aars-Rynning
Fredrik Aars-Rynning

Det å definere seg som et kompetansehus handler om å ha en helhetlig innstilling og løsningsmåte – at man ser etter de forskjellige aspektene ved virksomheten og tar ansvar – at vi jobber for at vår leveranse skal være tverrfaglig og helhetlig – da det ofte en tilgrensende utfordringer som bør sees på samtidig som vi ser på det regnskapsmessige og skattemessige. Det å være et kompetansehus til tross for at vi ikke er flere enn 22 mennesker betyr at vi må levere godt over vårt «vektklasse».

Vi har lokaler i Asker (Viken) og ved Rådhusplassen i Oslo. Alle våre systemer er i skyen – og vi betjener 190 kunder fra hele landet, fra Kristiansand i sør til Ylvingen (Nordland) i nord. Vi jobber utelukkende digitalt, og skal i år 2022 levere ca. 25.000 timer til våre kunder.

Hva tror du er bakgrunnen til at dere har lykkes så bra?

– Jeg er ganske sikker på at bakgrunnen for at vi har lykkes så bra, er at vi satser på våre ansatte – både at de har det bra og at de får faglig utvikling og tilrettelagt opplæringsplan. Dessuten har jeg en kompetent, sulten og trivelig ledergruppe som driver selskapet fremover sammen med meg, som består av Anette Aasen, Tone Brataas og Øyvind Pedersen. Vi er ALLTID på utkikk etter nye ansatte, så om du er en dyktig og hyggelig controller, regnskapsfører, økonomisjef eller teamleder hører vi gjerne fra deg.

Vi har også kun hyggelige og skikkelige kunder – for vi tar kundeforhold på alvor og sier opp de relasjonene som ikke er positive og fungerende. Om vi ikke er fornøyd med en kunde er det ganske sannsynlig at det er gjensidig – og da er det jo ingen grunn til å fortsette samarbeidet. Bare å hjelpe dem videre.Har du fornøyde medarbeidere, vil det smitte over på den jobben de gjør i deg daglige. Slik har det i alle fall blitt hos oss, og vi vet at kundene våre etterspør et nært og positivt forhold til sitt byrå.

Fredrik Aars-Rynning hos Skatt & Regnskap AS er skikkelig spent på hvor mange av SMB-Norges medlemmer som kunne trenge et byrå som virkelig bryr seg om kundene sine, som kjenner kunden svært godt, og som kan ivareta alle de utfordringene som små og mellomstore bedrifter støter på.

Kundekompis

– Jeg er i alle fall helt sikker på at de kommer til å lære å sette pris på vårt «kundekompis» program, slår han fast. Det handler nemlig om at hver eneste kunde vil ha to forskjellige medarbeidere i selskapet: En man forholder seg til i det daglige, en dedikert kundekontakt, og så en «kundekompis». Det er enkelt fortalt en backup som sikrer at du alltid vil ha noen å snakke med som kjenner akkurat din bedrift, slik at du slipper å fortelle hele livshistorien din dersom det er en litt spesiell sak du er opptatt av.

Mange forsøker å gjøre jobben selv – med de forskjelligste modeller. Hvorfor bør man bruke penger på et byrå i stedet?

– Dersom personen som starter et foretak har økonomisk bakgrunn, så kan det være fornuftig av vedkommende å få unna mye av regnskapsjobben selv uten å benytte byrå. På den måten får man holdt kostnadene nede inntil kundemassen kommer skikkelig på plass. Imidlertid bør man helt klart få hjelp av en profesjonell til å få inn skattemelding, aksjonærregisteroppgave og årsregnskap så man ikke kommer helt skjevt ut.Om businessen utvikler seg positivt, vil du på et tidspunkt stå i valget mellom å ansette din egen regnskapsfører eller å knytte til deg et byrå. Da kan det ha mye for seg å knytte til seg et byrå – både av sårbarhets- og fleksibilitetsgrunner.

Hvis du har en egen ansatt på halv eller hel stilling for å ta regnskapet selv, og du har vært heldig å få en ansatt med god kompetanse, kan det gå bra en stund. Det vil imidlertid være et ganske sårbart opplegg. Hva hvis vedkommende blir syk, blir utsatt for en ulykke eller må ha permisjon? Det er da det virkelig kan komme til å koste penger og stress. Eller dersom vedkommende slutter? Da har du plutselig bare tre måneder på deg til å finne – og lære opp – en ny medarbeider. Ved å bruke oss, slipper man å fikse dette selv, og kan konsentrere seg om det som vanligvis blir omtalt som bedriftens «kjerneoppgaver». Spesielt i gründerbedrifter er dette utrolig viktig, for da er det snakk om å utnytte mest mulig av tiden man har til rådighet, på å produsere varer og tjenester man tjener penger på.

Hos Skatt & Regnskap AS betaler man KUN for medgått tid, og vi er eksperter på gode regnskapsnære IT-systemer, i tillegg til at vi har utviklet en god struktur på arbeidet. Jeg kjenner meg ganske sikker på at vi jobber mer rasjonelt med disse oppgavene enn den som bare gjør dette innimellom – fordi det er nettopp dette vi har spesialisert oss på. Et ekstra poeng i disse usikre tider kan jo også være at vårt opplegg er skalérbart: Dersom det går bedre for bedriften, og bilagsmengden øker, er det bare å øke innsatsen hos oss. Om du plutselig får en roligere periode, vil kostnadene knyttet til regnskapsførsel også bli lavere. Det er faktisk det som er jobben vår, smiler han.

Ettersyn

– Et annet moment det er viktig å ha i tankene er risikoen for ettersyn. Den er alltid til stede, og vi har rundt 190 kunder, så det hender jo at noen kommer på besøk eller ønsker å se bedriften nærmere i kortene. Når man bruker oss i Skatt & Regnskap AS, representerer ikke et bokettersyn særlig ekstra arbeid for oss. Regnskapet er jo ajour og dokumentert slik det skal – og all dokumentasjon scannet i skyen. Dette sendes med enkelthet til tilsynsmyndighetene ved hjelp av noen tastetrykk. Dermed kan arbeidet i din bedrift fortsette som før, uten at man blir hemmet av at det faktisk foregår et ettersyn.

Og det pleier å gå bra?

– Det vil jeg avgjort si. Et ettersyn er normalt ingen utfordrende oppgave all den tid fasiten er klar før ettersynet starter. Vi har gjort alle vurderinger i forkant, vi har som sagt folk til stede som kjenner bedriften godt, og som kan bistå dersom det er ekstra spørsmål. Noe det sjelden er i grunnen, nettopp fordi man lett kjenner igjen en god struktur og et solid arbeide hos regnskapsbyrået.

Det er dessuten en ting til jeg vil understreke, og det er at vi passer på å få med alle bilag og alle fradragsberettigede kostnader slik at skattekostnaden ikke blir høyere enn den må og skal. Det er ingen tvil om at vi skal gjøre en jobb som også tilsynsmyndigheten er fornøyd med, men det betyr ikke at vi ikke skal utnytte regelverket til våre kunders fordel, dersom det ligger an til det. Og nettopp fordi vi kjenner regelverket så godt, og ikke minst holder oss fortløpende faglig oppdatert, kan vi gi gode råd. Vi er ett par ansatte som nesten utelukkende arbeider med rådgivning, og det er en etterspurt tjeneste også for de mindre bedriftene, minner han om.

Hva slags ordninger har dere for SMB Norge-medlemmer?

– Fremfor alt så tilbyr vi generelt svært gode tjenester knyttet til skatt, regnskap, lønn, regnskapsnære IT-systemer, jus (arbeidsrett), revisjon eller generell forretningsutvikling til kunder som har en ambisjon om god drift og profesjonelt samarbeid innenfor lovens grenser.

Som medlem i SMB Norge får du dessuten rabatt på:

  • Rådgivningstjenester
  • IT-implementering
  • Autorisert arbeid

 

Prisen for disse tjenester vil være som for senior regnskapskonsulent, og innebærer en rabatt på fra 13% til 38%. Pr. 20.09.22 er prisen for senior regnskapskonsulent kr 975/ + mva /time, mens prisen for autoriserte tjenester og senior rådgivning for ikke-medlemmer er kr 1.350/+ mva/ time. Ordinære regnskapstjenester koster pr. i dag kr 875/+mva/ time.

Jeg vil få understreke at vi hverken er- eller har ønske om å være et lavprisfirma, og at våre kunder er hos oss da de har behov for det lille ekstra, at vi er en personlig totalleverandør av våre tjenester.

Om du vil treffe oss enten fysisk eller på Teams, er det bare å ta kontakt med meg – så avtaler vi nærmere.

Kontaktinfo:
Fredrik Aars-Rynning,
Daglig leder & autorisert regnskapsfører
Telefon: 413 01 500
e-post: [email protected]
hjemmeside: skatt-og-regnskap.no