Velkommen til kongress!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Velkommen til kongress!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Forbundsstyret inviterer alle registrerte medlemmer til SMB Norges Kongress 25-26 september 2021 på Thon Hotel Harstad, Sjøgata 11, Harstad

Kongressen avholdes hvert annet år og er en mulighet for deg som medlem til å bli bedre kjent med SMB Norge, treffe likesinnede, delta i diskusjoner om næringspolitikk, inngå allianser og bygge nettverk.

Alle medlemmene kan delta på Kongressen med observatørstatus og tale- og forslagsrett. Samtlige regionstyrer har valgt delegater til Kongressen på regionenes årsmøter. Delegater og Forbundsstyret møter med tale-, stemme- og forslagsrett.

Ifølge vedtektene gjelder følgende frister: Forslag til vedtektsendringer må være forbundsstyret i hende senest 26. juli 2021. Forslag til saker som ønskes behandlet på Kongressen må være forbundsstyret i hende senest 9. august 2021.

Kongressen skal behandle/vedta følgende saker:

  • • Innkomne forslag til næringspolitiske programmer, handlingsplan og forslag til vedtektsendringer
  • • Forbundets regnskap for de to siste år, honorar til forbundsstyret
  • • Kontingent og rammebudsjett for kommende to år
  • • Forbundsstyrets beretning, økonomirapport
  • • Valg

Har du forslag til saker eller endringsforslag, kan dette sendes til [email protected], merket saker/endringsforslag til kongress.

SMB Norge ønsker å skape en hyggelig ramme rundt Kongressen og håper å se mange av dere denne helgen i september.

Informasjon om påmeldingsfrist til Kongressen, program og priser vil bli lagt ut på vår hjemmeside og informert om via nyhetsbrev etter hvert som vi har det klart.

SMB Norge 01. juli 2021

Forbundsstyret v/ Forbundsstyre leder Ove Bjørn Olsen

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.