Velkommen til Kongress 2019

Forbundsstyret inviterer alle registrerte medlemmer til Bedriftsforbundets Kongress 15. og 16. juni 2019 på Scandic Ambassadeur i Drammen.

Kongressen avholdes hvert annet år og er en mulighet for deg som medlem til å bli bedre kjent med Bedriftsforbundet, treffe likesinnede, delta i diskusjoner om næringspolitikk, inngå allianser og bygge nettverk.

Alle medlemmene kan delta på Kongressen med observatørstatus og tale- og forslagsrett. Delegater til Kongressen velges på regionenes årsmøter, og disse har stemmerett.

Ifølge vedtektene gjelder følgende frister: Forslag til vedtektsendringer må være forbundsstyret i hende senest 17. april 2019. Forslag til saker som ønskes behandlet på Kongressen må være forbundsstyret i hende senest 3. mai 2019.

Kongressen skal behandle/vedta følgende saker:

  • Innkomne forslag til næringspolitiske programmer, handlingsplan og forslag til vedtektsendringer
  • Forbundets regnskap for de to siste år, honorar til forbundsstyret
  • Kontingent og rammebudsjett for kommende to år
  • Forbundsstyrets beretning, økonomirapport og kontrollkomiteens rapport
  • Valg

Har du forslag til saker eller endringsforslag, møt opp på din regions årsmøte eller ta kontakt med regionansvarlig Morten Berge, [email protected].

Innkalling til de regionale årsmøtene sendes ut pr e-post.

Klikk her for oversikt over forbundsstyre og regionledere.

Informasjon om påmeldingsfrist til Kongressen og program vil bli lagt ut her på vår hjemmeside og vi vil også informere via nyhetsbrev etter hvert som vi har det klart.

Bedriftsforbundet 25. februar 2019

Forbundsstyret v/Sigfred Steien