Salesforce undersøkelse viser store globale likheter

Som en del av sin satsing på SMB-bedrifter (små og mellomstore bedrifter) verden rundt, har Salesforce gjort en undersøkelse blant over 2.500 ledere for SMB-bedrifter. Selve datainnhentingen fant sted 21. og 22. juli i fjor, da pandemien flere steder var på «pause». Lite visste vi dengang at vi skulle få to nye oppblomstringer av smitte utover høsten, men trendene som kommer frem i undersøkelsen, viser at resultatene kanskje er enda mer aktuelle når man nå vet hvor båten bar.

Jevnlige rapporter

Dette er den 5. rapporten i rekken, og den tar for seg hverdagen i SMB-bedriftene og hvordan Covid-19 har påvirket oss alle. Hovedresultatene kan oppsummeres slik:

  • Da Covid rammet, vendte SMB-bedriftene seg mot digitale løsninger, og mange «turboladet» sin virksomhet som følge av det. Mange endret også retning på bedriften sin.
  • Støtte fra offentlige myndigheter har vært svært viktig for SMB-bedrifter over hele verden, selv om langt fra alle fikk det – og ikke alle søkte heller.
  • Det som i utgangspunktet var tenkt som kortsiktige endringer, kan vise seg å bli ganske radikale – og langsiktige – endringer for SMB-bedriftene.
  • Undersøkelsen viser at de små og mellomstore bedriftene opplever helt andre utfordringer i dag enn de hadde for bare få år tilbake.
  • Både kunder og ansatte stiller helt andre krav til SMB-bedriftene, og det har skapt behov for endring. Blant annet øker e-handel sterkt, selv om forskjellene er store mellom de enkelte bransjer.

Konkurs og suksess

Undersøkelsen viser også til dels ekstreme forskjeller – alt etter hvordan bedriftene har valgt å møte de nye utfordringene. Og det er verdt å merke seg at de bedriftene som fra før hadde medvind, har hatt en større tendens til å investere. Spesielt i digitale løsninger som CRM-systemer og e- handelsløsninger. De samme bedriftene ser også ut til å klare seg bedre gjennom pandemien. Faktisk er enkelte av dem så godt stilt etter at pandemien altså har vært et faktum i mer enn halvannet år, at de både har flere ansatte og langt større omsetning enn tidligere.

I motsatt ende finner man de bedriftene som hadde stagnasjon eller kanskje til og med tapte penger da pandemien rammet. De viser en større skepsis til å øke innsatsen i retning av sterkere digitalisering – og de ser da også ut til å ha en større tendens til å forverre sin situasjon – og kanskje til og med gå konkurs. Det samme gjelder bedrifter innen reiseliv, kulturformidling og helse. Disse rammes sterkt av både selve pandemien og av nedstengingen av samfunn, og kan ikke uten videre erstatte sin vanlige drift med digitale løsninger. Men også her er det faktisk en del forskjeller ute og går.


Få tilgang til hele rapporten her:
https://www.salesforce.com/eu/form/pdf/2022-small-business-trends-report/

Advertisement