UNDERSØKELSE: SMB-ansatte slutter på grunn av jobb-frustrasjon

Foto: Shutterstock
Bilde: Foto: Shutterstock

Nesten halvparten av de ansatte i britiske små og mellomstore bedrifter har byttet jobb på grunn av arbeidsrelaterte frustrasjoner og stress som ikke ble adressert av bedriftsledelsen. Det viser en undersøkelse som ble publisert denne uken.

Les også: Kvinnelige bedriftsledere takler stress best

Manglende opplæring

En tredjedel av de som svarte oppga dessuten at de har sykemeldt seg på grunn av arbeidsrelatert stress.

Hovedkilden til frustrasjoner blant de ansatte i SMB-sektoren var det at man måtte mase på kolleger for oppdateringer (33%), samt manglende informasjon og tydelighet når man blir bedt om å gjøre en jobb (31%). Manglende opplæring og veiledning fra sjefen (26%) var også kilde til stor frustrasjon.

– Mange av disse tingene skyldes at ansatte ikke blir gitt god nok opplæring eller forutsetninger til å utføre arbeidsoppgavene på en god nok måte, konstaterer Alister Esam i selskapet Process Bliss som står bak undersøkelsen.

Les også: På tide å hente inn ekstern daglig leder?

Misstillit

– Samtidig opplever mange at ledere detaljstyrer sine ansatte fordi de ikke har gode nok rutiner for oppfølging. Dette fører til stress og bidrar dessuten til en kultur med mistillit som gjør at SMB-ansatte velger å slutte, sier Esam.

Esam tror mye av frustrasjonen ansatte føler kunne vært unngått med enkle endringer.

– Et av de største problemene, nemlig manglende tydelighet og oppfølging, burde rett og slett ikke ha vært en sak i det hele tatt. Dette kan lett unngås med bedre opplæring og innføring av enkle oppfølgingsrutiner.

38 prosent av de som svarte på undersøkelsen oppga at det er mer stressende å jobbe for en liten bedrift enn for en stor, mens så mange som 32 prosent svarte at de ikke føler de blir gitt tillit til å utføre arbeidsoppgavene sine.

Les også: Savn etter kolleger tynger selvstendig næringsdrivende