SMB Norge og vår samarbeidspartner Seed Forum, hjelper gründere i krigsrammede Ukraina. Demokratiet bygges av neste generasjon. I disse kritiske dager for verden er det helt avgjørende at vi også retter hjelp direkte til neste generasjon Ukraina. Det er DE UNGE som skal bygge Ukraina videre.

KLIKK HER FOR Å GI DIN STØTTE TIL AKSJONEN

Svært mange unge i Ukraina er gründere. Det er gründerskap som er levebrødet og fremtiden for svært mange. Mange av disse mister nå alt de har bygget opp – også troen på fremtiden. Det er nå et skrikende behov for umiddelbar hjelp til tusenvis av unge i Ukraina.

Uansett hvordan utfallet blir i Ukraina er det helt avgjørende at vi støtter så best vi kan.

Foto: Shutterstock

Daglige behov

Mange av dem er allerede ute i krigen, eller venter på å bli mobilisert. Mange av dem har familier med barn som har blitt brutt opp og trenger hjelp. De fleste av dem har ikke midler til å a dekke daglige behov, på grunn av krigen.

Ukraina var i ferd med å bli en innovativ grundernasjon. Krigen har satt en stopper for det.

Siden 2008 har Seed Forum utviklet og drevet frem en rekke programmer for gründerskap og innovasjon i Ukraina. Gjennom iHUB har de etablert 3 sentrale og viktige innovasjonshubber for unge gründere i Kyiv, Lviv & Vinnytsia.

Besøk fra SMB Norge

SMB Norge har i en årrekke samarbeidet med Seed Forum, og høsten 2019 hadde hadde vi med oss en gruppe medlemsbedrifter til Ukraina, blant annet for å besøke iHUB i Kyiv. Dette er subsidierte kontorplasser og nettverksmiljøer, som hjelper gründere gjennom oppstartsfasen og realisering av egne ideer som lanseres i Ukraina og Internasjonalt.

Nå trenger disse gründerne virkelig vår hjelp. iHUB er nå stengt ned på grunn av krigen i Ukraina, men sammen med Seed Forum ønsker SMB Norge å hjelpe til så godt vi kan på andre måter.

Så hva kan vi i gjøre?
Jo, vi kan be deg om et bidrag.

Til humanitær hjelp. Til mat, medisiner og andre livsmidler i hverdagen for å kunne fortsette for svært mange unge i vårt nettverk over hele Ukraina.

Det er viktig at vi agerer nå, vi vet ikke hva de neste ukene vil bringe.

Bak dette initiativet står Seed Forum i samarbeide med SMB Norge, Gründerklubben og Norges Gründerforening.

Hvis du bidrar med mer enn kr. 500 i denne innsamlingsaksjonen kan du få skattefradrag for gaven din for inntil kr. 25.000. Seed Forum har skattefradrag for gaver fra Skattedirektoratet, og neste år vil de rapportere inn gaven din til skatteetaten med gjenpart til deg.

Tusen takk for ditt bidrag.

KLIKK HER FOR Å GI DIN STØTTE TIL AKSJONEN