Thommessen slutter i SMB Norge

Olaf H. Thommessen har meddelt styret i SMB Norge at han ønsker å slutte som administrerende direktør i organisasjonen.

Les også: Reagerer kraftig på utspill fra Johansen

– Jeg har hele tiden sagt at det ville ta to stortingsvalg å etablere SMB Norge som en reel politisk aktør. Nå er vi der. Da er mitt prosjekt i SMB Norge sluttført, og det er tid for andre krefter å overta, sier Thommessen.

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge
Olaf Thommessen, SMB Norge

Thommessen har ledet interesseorganisasjonen i fem år.

– Olaf har gjort en formidabel jobb for små og mellomstore bedrifter. I hans periode er organisasjonen blitt fornyet og fått mange nye medlemmer. Samtidig har han maktet å gjøre SMB Norge til en viktig diskusjonspartner for myndigheter og politikere, og en sentral aktør i samfunnsdebatten, sier styreleder Ove Bjørn Olsen i SMB Norge.

Under Thommessens ledelse har antall medlemsbedrifter vokst fra 3000 til 5000. I samme periode er tjenestene medlemsbedriftene nyter godt av, blitt vesentlig utvidet.

– Dette har skjedd samtidig med at SMB Norge både har endret navn og fått en tydeligere offentlig profil. Økonomien er også under bedre kontroll, og vi har vunnet frem i mange saker som er viktige for de små og mellomstore bedriftene som utgjør hovedtyngden av norsk næringsliv, sier styreleder Olsen.

Ove Bjørn Olsen, styreleder i SMB Norge

Blir lyttet til

– Det har vært en glede å lede SMB Norge, og jeg er stolt over den veksten og styrkingen av organisasjonen jeg stått i spissen for, sammen med dedikerte og dyktige medarbeidere.

Han understreker betydningen SMB Norge har hatt og fortsatt kommer til å ha som talerør og interesseorganisasjon for landets små og mellomstore bedrifter.

– Det viktigste SMB har fått til de siste årene, er at vi nå blir tatt med i viktige prosesser og lyttet til i fora der viktige bestemmelser fattes for norsk næringsliv. Måten vi fikk gehør for SMB-virksomhetenes behov da ordningene for Covid-kompensasjon skulle fastsettes, er et eksempel på dette, sier Thommessen.

Les også: Nybø ber bedrifter starte forberedelsene nå

Nye planer

Fremover vil han bruke tiden sin på en rekke start-ups og prosjekter, men vil stå til styrets disposisjon i oppsigelsestiden.

– Dette har vært en spennende periode av mitt yrkesliv, og jeg er har lagt igjen både sjel og hjerte i denne organisasjonen. Jeg ønsker SMB Norge lykke til videre.

Selv planlegger jeg å bruke tid på en håndfull start-ups og prosjekter jeg har tro på og som jeg har vært involvert i en stund. Jeg trives godt i skjæringspunktet mellom “butikk og politikk” og vil fortsette å jobbe der, sier Thommessen.

https://dinbedrift.no/6-gode-grunner-til-a-bli-medlem-i-smb-norge/