Fagnettstedet for SMB-sektoren

Styreoversikt SMB Norge Regioner

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Regionstyret SMB Norge Region Oslo/Akershus 2022-2023

 

Regionstyret SMB Norge Region Øst 2022-2023

 

Regionstyret SMB Norge Region Sør 2022-2023

 

Regionstyret SMB Norge Region Vest 2022-2023

 

Regionstyret SMB Norge Region Midt 2022-2023

 

Regionstyret SMB Norge Region Nord 2022-2023