Spår lønnsvekst på 3,7 prosent i 2019

Fallende arbeidsledighet og kamp om de beste hodene vil bidra til en lønnsvekst på 3,7 prosent i 2019. Det spår Nordea i sine siste prognoser.

Les også: Kraftig økning i søknader om enerett til varemerker

Foto: Nordea

– Med økende kamp om arbeidskraft vil de lokale lønnstilleggene skyte fart. Selv om LO og NHO skulle lykkes i å holde igjen de sentrale lønnsoppgjørene, regner vi med at lønnsveksten i år ender opp noe over 3 prosent, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

I fjor endte lønnsveksten anslagsvis på rett under 3 prosent, svakt over nivået i frontfagsoppgjøret. Det er fortsatt fallende arbeidsledighet som er hovedårsaken til at lønnsveksten skal skyte ytterligere fart og nå et nivå på gjennomsnittlig 3,7 prosent neste år, skriver NTB.

Les også: SMB-trendene som vil dominere 2019

Mer å rutte med

Med en ventet inflasjon på 2 prosent i år og 1,9 prosent neste år, tilsier det at de aller fleste kan vente seg merkbart mer penger å handle for, selv om flere renteøkninger i år og neste år vil spise av reallønnsøkningen til de som har boliglån, forklarer nyhetsbyrået.

Sentralbanken har lagt opp til at styringsrenten skal heves to ganger i år, til 1,25 prosent.

– Internasjonal usikkerhet, urolige markeder og utsikter til veldig sakte renteoppgang hos våre handelspartnere er også argumenter for at Norges Bank vil gå forsiktig fram i rentesettingen. Vi anslår derfor bare to renteøkninger i år og to neste år. Det vil bety at renteøkningene kommer i et svært moderat tempo etter historiske standarder, skriver Bruce.

Les også: Bønder får 2,5 milliarder i tørke-erstatning

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge