Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet

Solariebransjen trues med nedleggelser

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

En rekke bedrifter risikerer solariedriften sin hvis de ikke får forutsigbarhet og gode rammer fra myndighetenes side.

 
Bedriftsforbundet jobber sammen med Solarieforbundet, og hadde forrige uke møte med Helse- og Omsorgsdepartementet. Her er oppfordringene de to forbundene hadde til statssekretæren.
 

Forhåndskontroll

Tydeliggjøre at der finnes ulike måter man på en tilfredsstillende måte kan verifisere alder på. Ref.høringsnotat side 11 «der finnes ulike teknologiske løsninger og feltet er i stadig utvikling».
 

Informasjonskrav

Fjerne tolkningen om at kunden skal signere for å ha lest informasjonen hver 12 mnd. Informasjonen må til enhver tid være godt synlig på solsenteret. Det må heller ikke kreves at man må ha kompetanseprøven for å dele ut informasjonsbrosjyren, så lenge der er plakatert samt nedfelte rutiner for hvordan kunden lett kan nå kompetent personell. Skriftlige prosedyrer og rutiner må dokumenteres ved tilsyn.
 

Kompetansekrav

Det må være opp til virksomheten selv å avgjøre hvem som til enhver tid skal ha kundekontakt. Det må være krav til at kunden lett skal kunne finne opplysninger for å enkelt kunne komme i kontakt med service eller kompetanse senter. Det må i umiddelbar nærhet til ubetjent betalingsenhet informeres om hvor og hvordan kunden enkelt kan kontakte personell med bestått kunnskapsprøve.
Kunden skal minimum ha telefonisk tilgang til slik personell i hele åpningstiden. Har virksomheten innrettet seg etter forhåndskontroll, registrering med etterfølgende elektronisk adgangskontroll, skal det ikke stilles krav til at eventuelt personell som måtte være i nærværende eller tilstøtende lokaler avkreves kompetanseprøven.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]