SMB Norge og Dagens Perspektiv inngår partneravtale

Ledelse og arbeidsliv er viktige temaer for småbedrifter. Derfor er det naturlig at SMB Norge inngår partneravtale med Dagens Perspektiv.

Dagensperspektiv.no

Dagens Perspektiv er en digital dagsavis som skriver om ledelse og arbeidsliv for ledere, ansatte, politikere, rådgivere, fagfolk og andre. Avisen går i dybden på nasjonal og internasjonal forskning på ledelse, skriver om trender, tar for seg lederens rolle, intervjuer ledere og presenterer ulike former for praktisk rettede «lederverktøy» og registrerer det kjente ledere foretar seg.
I tillegg skriver Dagens Perspektiv om blant annet arbeidsmiljø, psykososiale perspektiver, HMS, samhandling, medarbeiderskap, forholdet arbeidsgiver-arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsmarkedet, sykefravær og inkludering. Dette er relevante temaer for små og mellomstore bedrifter.

Et naturlig samarbeid

Knut Petter Rønne som er redaktør i Dagens Perspektiv, ser på samarbeidet med SMB Norge som svært naturlig. Samarbeidet vil gi tilgang til både lesere og som kilder om hva som rører seg i næringslivet.

– Vår viktigste målgruppe er ledere og fagfolk i det norske arbeidslivet. Hvis vi skal ta pulsen på det norske arbeidslivet, er SMB Norges medlemmer selve hovedpulsåren. Vi trenger dem både som lesere og som kilder, sier Rønne.

SMB Norges medlemmer får et års gratis abonnement på nettavisen Dagens Perspektiv.
Les mer på Dagens Perspektiv sin partnerprofil

– Jeg tør påstå at ingen andre har en så bred dekning av ledelse og arbeidsliv i Norge som Dagens Perspektiv. Her får ledere konkrete tips, vi er tett på trendene og vi rydder i alle «buzz-ordene» som brukes om ledelse og arbeidsliv. Vi skriver om og for ledere, og har som ambisjon å bidra til at norske ledere tar litt bedre beslutninger, sier Rønne.

Godt tilbud for SMB-medlemmer

Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge, er svær tilfreds med partneravtalen med Dagens Perspektiv.

– Å starte og drive små og mellomstore bedrifter handler om ledelse. Godt lederskap fører til solide, lønnsomme bedrifter og trygge arbeidsplasser. Jeg finner selv stadig gode tips hos Dagens Perspektiv om å være leder. Derfor vil denne avtalen være bra for våre medlemmer, sier Rytman.

SMB Norge jobber stadig med å utvide partnerprogrammet.

– Partnerprogrammet vårt et viktig tilbud til våre medlemmer. Derfor er det viktig for oss å inngå flere partneravtaler hele tiden. Det er rett og slett en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier Rytman.