Fagnettstedet for SMB-sektoren

Ove-Bjørn

SMB Norge i Dagens Næringsliv

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

I dag er det en artikkel i Dagens Næringsliv som omhandler avgangen til vår tidligere administrerende direktør Olaf Thommessen.

I januar mottok styret et varsel fra flere ansatte som hovedsakelig handlet om arbeidsmiljøet i administrasjonen. Vi tok naturlignok dette på største alvor og gjennomførte en grundig behandling. Resultatet er at Thommessen ikke lenger er leder for organisasjonen vår.

Krevende periode

Jeg skal ikke legge skjul på at dette har vært en svært krevende periode for alle involverte, men jeg er utrolig imponert over måten konstituert administrerende direktør Kristin Hofstad og hennes team, likevel har klart å holde trykket oppe de siste månedene.

De ansatte er tydelige på at de allerede har lagt dette bak seg og for lengst rettet blikket fremover. SMB Norge har hatt, og skal fortsette å ha en svært viktig rolle i utformingen av næringspolitikken under den kanskje mest avgjørende perioden for norske bedrifter siden krigen.

Stå sammen

Etter å ha latt denne saken synke litt inn, håper jeg vi kan samle hele organisasjonen vår rundt det viktige arbeidet vi skal gjøre for å sette SMB Norges kjernesaker på dagsorden inn mot valget i høst, etterfulgt av en kongress som jeg tror mange gleder seg til.

Det er spennende tider for SMB Norge!

Mvh

Ove-Bjørn Olsen

Styreleder i SMB Norge