Små og mellomstore bedrifters skjebne i skyggen av et mulig forbud mot målrettet annonsering

Av Jørund Rytman, administrerende direktør, SMB Norge og Johann Svane, Politisk Sjef, Danske Iværksættere

Mulighetene for et særnorsk generelt forbud mot målrettet annonsering utredes nå i digitaliseringsdepartementet. I EUs Digital Services Act, som Norge også vil implementere, inngår allerede et forbud mot målrettet reklame mot barn og unge og bruk av sensitive data.

Datatilsynet ser blant annet bort fra mediebransjens innvendinger i at et generelt forbud mot målrettet reklame vil påvirke mediemangfoldet. Startups og små og mellomstore bedrifter (SMBer) vil sannsynligvis betale den høyeste prisen av et slikt forbud.

I Europa bestilte 74% av internettbrukere varer og tjenester på nettet i 2021. For SMBer har endringen i de nye kjøpsvanene krevd rask tilpasning til e-handel og digital markedsføring for å nå kunder innenfor og utenfor sitt lokale marked.

Les også: Rapport om sysselsettingen av ukrainske flyktninger: – Norge gjør en for dårlig jobb

Analysen i rapporten, “The Effects of Restricting Targeted Advertising for Startups“, avslørte en markant forbedring i kundeengasjement, hvor målrettet annonsering overgikk kontekstuelle annonser med en gjennomsnittlig økning på +229%% i å levere nye eller tilbakevendende kunder til bedriftenes hjemmesider. Analysen viste også at kontekstuelle annonser var betydelig dyrere: faktisk kostet det de norske SMBer i gjennomsnitt +560% mer enn deres normale forbruk i forsøk på å få nye eller eksisterende kunder til å interagere med sine produkter gjennom kontekstuelle annonser, sammenlignet med målrettede annonser.

Som lovgiver er man nødt til å anerkjenne at SMBene utgjør ryggraden av norske bedrifter, og at de er avgjørende for økonomisk vekst og jobbskaping. En innføring av et forbud mot målrettet annonsering vil imidlertid ikke kun ramme de store tech-gigantene som Google og Facebook, men i like stor grad disse små og mellomstore bedriftene.

En avgjørende faktor som ofte overses, er at SMBene deler det samme digitale økosystemet som de store tech-virksomhetene. Hvis man innfører lovgivning for å stramme grepet om målrettet annonsering for å regulere de store plattformene, blir de utilsiktede konsekvensene at man kveler SMBenes både lokale og globale konkurransekraft. For en ny bedrift, er det alfa og omega å kunne nå sine målgrupper på en kostnadseffektiv måte hvis man vil overleve i markedene, som stadig utvikler seg.

Les også: Muligheter for småbedriftene i den nye handelsavtalen med India

Det er på tide at beslutningstakere overveier en mer nyansert tilgang for å unngå å kaste barnet ut med badevannet. Å styrke oppstartsbedrifter er ikke bare avgjørende for en sunn og konkurransekraftig økonomi, men det er også avgjørende for å skape et blomstrende digitalt miljø hvor store og små virksomheter kan trives.

Forslag i Norge om å forby målrettet reklame vil ikke bare svekke oppstartsbedrifter og SMBer, men også bringe resten av det europeiske økosystemet i fare. Vi oppfordrer beslutningstakere til å tenke nøye gjennom konsekvensene og finne en balanse som bevarer innovasjon, konkurransekraft og SMBenes rolle i den digitale fremtiden.