Senterpartiets forslag er et distriktsfiendtlig gufs fra fortiden

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bedriftsforbundet er svært kritiske til Senterpartiets representantforslag om å gjeninnføre havnearbeidernes fortrinnsrett og stiller seg undrende til om partiet virkelig har forstått den negative effekten dette vil kunne ha for næringslivet ute i Distrikts-Norge.

Publisert 7.5.2018
 
– Forslaget om å gjeninnføre havnearbeidernes fortrinnsrett er et gufs fra en fortid som ingen i norsk næringsliv ønsker å vende tilbake til. Det vil være som å snuble baklengs inn i fremtiden om Senterpartiet får gjennomslag for dette, konstaterer Bedriftsforbundets Olaf Thommessen.
 

Fordyrende monopol

Bedriftsforbundet mener forslaget legger opp til å svekke konkurransevilkårene ved norske havner. I realiteten vil man gjeninnføre monopollignende tilstander som ifølge beregninger fra Oslo Container Service førte til 35 prosent høyere kostnader på lossing og lasting ved norske havner.
Dette går spesielt ut over næringslivet i distriktene, hvor manglende togforbindelser og et dårlig veinett fører til begrensede alternativer for transport av varer.
 

Parlamentarisk problem

Mandag formiddag kom Bedriftsforbundet med sitt innspill til Senterpartiets forslag i forbindelse med en høring om saken i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
– Senterpartiets forslag legger opp til å overprøve Høyesteretts dom i Holship-saken fra 2016, noe vi i utgangspunktet mener er et parlamentarisk problem. I tillegg risikerer man å devaluere den norske modellen med trepartssamarbeid, hvor partene allerede har blitt enige om en løsning som innebærer at fortrinnsretten er ute av tariffavtalene, sier Thommessen.
 

Vokser

Bedriftsforbundet er i vekst og har per i dag rundt 4.200 medlemsbedrifter over hele landet. Totalt sysselsetter forbundets medlemmer godt over 25.000 ansatte. Stadig flere har fått øynene opp for at Bedriftsforbundet er den eneste organisasjonen i Norge som kun representerer de små og mellomstore bedriftenes interesser.
Bedriftsforbundets høringsnotat ligger som vedlegg til denne pressemeldingen
 
 
Kontakt
Joachim Dagenborg
Kommunikasjonssjef
980 19 372
[email protected]
 
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]