Savn etter kolleger tynger selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende savner kolleger i hverdagen og hadde det vært mindre risikabelt å ansette en medarbeider så hadde mange gjort nettopp det, i følge en fersk undersøkelse fra Sverige.

Les også: SMB-trendene som vil dominere 2019

Når man driver egen virksomhet får man mange utfordringer og muligheter med på kjøpet. Muligheten til å kunne styre sin egen hverdag og tid er en av de største motivasjonsfaktorer for de som våger å ta steget.

Vanskelig omstilling

Medaljens bakside vil imidlertid for mange være savnet etter noen å diskutere løsninger med og noen som kan stille opp dersom det oppstår problemer på hjemmebane.

– Arbeidsplassen har stor betydning for det sosiale, og de som driver et selskap alene vil gå glipp av samholdet som følger med det å ha kolleger. For de som tidligere har vært ansatt kan en sånn omstilling bli påtagelig, sier Hanna Cederqvist til svenske Företagarna.

Cederqvist har den siste tiden forsket på selvstendig næringsdrivende i Sverige og forteller at mange blir overrasket over de praktiske utfordringer knyttet til det å jobbe alene.

– Det ligger begrensninger i det at man for eksempel ikke kan få hjelp av en kollega når det er utfordringer i privatlivet eller man kommer borti en oppgave hvor man gjerne skulle ha diskutert seg frem til en løsning.

Les også: Kvinnelige ledere takler stress best

Lavere terskel

Cederqvist tror at mange vegrer seg for å ansette medarbeidere på grunn av risiko knyttet til forpliktelsene som følger med.

– Vi ser at mange selvstendig næringsdrivende bekymrer seg for hvordan de skal klare de økonomiske utfordringene som kommer når man ansetter en person. Dessuten er det mye tidkrevende administrasjon som følger med.

– Jeg tror det er et stort potensial for nye jobber i denne sektoren, men terskelen for å gjøre den første ansettelsen er for stor og bør bli mindre.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge