Røe Isaksen: – Forenklingsjobben i rute, når 10 milliarder innen 2021

Arbeidet med forenkling for næringslivet har gitt omtrent to milliarder kroner brutto i årlige besparelser i 2018. For 2019 er målet å forenkle for nye tre milliarder kroner, opplyser Næringsdepartementet i en pressemelding.

Les også: Næringsministeren blogger: Skal gjøre det lettere for bedriftene!

– I 2018 forenklet vi for to milliarder kroner og i 2019 er målet å forenkle for ytterligere tre milliarder. Vi er godt i rute med å nå målet om å kutte kostnader med ti milliarder innen 2021. Dette er tiltak som vil gjøre næringsdrivendes hverdag enklere, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en kommentar.

Effektiv bruk av ressursene

Regjeringen vil fortsette å redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler. I 2018 har vi gjennomført tiltak med en årlig besparelse på 1,1 milliard kroner, og har tiltak under gjennomføring på 0,9 milliarder kroner.

-Regjeringen ønsker mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser, og vi vil jobbe for en enklere hverdag for landets bedrifter. Unødvendig byråkrati ødelegger næringslivets konkurransekraft og verdiskaping, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også: 2019 blir det STORE bompengeåret

Rammevilkår

– Vi vil fortsette arbeidet med forenklinger for næringslivet fram mot slutten av 2021. Særlig vil vi forenkle hverdagen for små og mellomstore bedrifter for å sikre at disse bedriftene har rammevilkår som legger til rette for flere arbeidsplasser, mer verdiskaping og økt eksport, konstaterer næringsministeren.

Her er en liste over tiltak som har blitt gjennomført, er på vei til å bli gjennomført eller er planlagt gjennomført i 2019:

Gjennomførte tiltak i 2018:

  • Sykemeldingsprosessen er digitalisert. Vi anslår 30 minutters besparelse for arbeidsgivere per sykemelding og dermed en total besparelse på 935 millioner kroner.
  • Økning i terskelverdi for revisjonsplikt betyr at 7500 flere selskaper kan velge bort revisjon. Totalt estimert besparelse er 150 millioner kroner
  • Til sammen 2500 fusjoner mellom mor/datter-aksjeselskap med samme eier blir forenklet. Estimert besparelse er 10 millioner kroner.

Tiltak under gjennomføring:

  • Digitalisering av inntektsskjemaet til NAV i forbindelse med sykepenger kan gi 278 millioner kroner i årlig besparelse.
  •  Digitalisering av alle privatlån i bankene gjennom bruk av Altinns samtykkefunksjonalitet kan gi 611 millioner kroner.
  •  Automatisering av prosessen med å innhente kontrollinformasjon fra bankene til Skatteetaten, Politiet og NAV.

 

Skal gjennomføres i 2019:

  • Effektivisering av søknadsprosessen for virkemidler i næringslivet inklusive søknad om tilskudd i landbruket
  • Gjennomføring av en modell for bedre planlegging og samarbeid mellom forskjellige tilsyn.
  • Samtykkebasert løsning for lån til landbruket.
  • Videreutvikling og gjennomføring av digitale styringsdata for bonden.