Vi lever i en farlig tid hvor politikere og de største næringslivsorganisasjonene ikke evner å se virkeligheten slik den er. Det eksisterer en gjennomgående enighet i alle de viktigste sakene, og så krangler partene på liksom om de ubetydelige, symbolske prinsippsakene sine.

Les også: Robotene kommer!

Det er åpenbart at partene er mer opptatt av å beholde stillstand og sine posisjoner fremfor å endre på gamle utdaterte ordninger. Men det er vel naturlig at man hører på de store når de prater, også med tanke på at det er de som betaler mest i bidrag.

Administrasjonssjef Morten Berge i Bedriftsforbundet

Hvor står så Bedriftsforbundet?
Våre medlemsbedrifter over hele Norge representerer det ekte, ærlige hverdagsnæringslivet. De står for brorparten av den daglige innovasjonen og skaper dessuten 2 av 3 nye arbeidsplasser her i landet. Dette er bedrifter med eiere som burde løftes frem, hver dag, som de heltene de er. De skal i hvert fall ikke rakkes ned på.

Norge er fortsatt et rikt oljeland med gode velferdsordninger, men politikerne synes ofte å glemme hvor jobbene og verdiene skapes. 3 av 4 bedrifter i Norge har under 10 ansatte. 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte. Disse lokale heltene er derfor selve grunnfjellet i det norske velferdssamfunnet.

All annen verdiskapning er avhengig av dette fundamentet. Flesteparten av Bedriftsforbundets 5000 medlemmer er en del av dette grunnfjellet. Mange steder er våre medlemsbedrifter avgjørende for et levende lokalsamfunn.

Les også: Bedriftsromantikk – jakten på en drømmehelt

Bedriftsforbundet skal endre premissene for norsk næringsliv. 
Det begynner virkelig å haste med å sette landets SMB’er i front, og tilpasse regelverket slik at disse blir styrende for fremtidig utvikling.

Vi kan ikke gå inn i en fremtid hvor bremseklosser og drivanker bestemmer. Nå er det på tide å gi gass med en stødig hånd på rattet. Vi setter oss nå inn i førersetet, så hold dere fast!

Meld deg inn i Bedriftsforbundet i dag og bli med på å forme fremtidens norske næringsliv.

PS: Frem til jul gir vi 25 prosent rabatt på medlemskap i Bedriftsforbundet – LES MER HER 

Morten Berge
Administrasjonssjef i Bedriftsforbundet