Rekordmange fikk læreplass i 2018

Ved utgangen av 2018 hadde 74 prosent av søkerne fått godkjente lærekontrakter, den høyeste andelen registrert siden målingene startet i 2011, ifølge NTB.

Les også: Ny IA-avtale uten endringer i sykelønnsordningen

God innsats

I 2018 var det en økning i både antall søkere og i antallet som fikk innvilget læreplass hos norske bedrifter. På landsbasis var det over 29.200 søkere, og 21.706 av dem fikk muligheten til å få opplæring og praksis i faget sitt.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H)

– Elever, lærere, fylkeskommuner og næringsliv i hele landet har gjort en god innsats, sier sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

– Aust-Agder, Telemark og Sogn og Fjordane har hatt en økning på over 10 prosentpoeng sammenlignet med 2015, og også Troms, Finnmark, Nordland og Hedmark har hatt en stor økning. Dette viser at både bedrifter og offentlig sektor tar ansvar, konstaterer Sanner.

Les også: Blogg – Statens beste mann!

Best i bygg- og anlegg

NTB skriver at tallene viser store forskjeller, både geografisk og mellom ulike fag. Blant annet er det 19 prosentpoeng forskjell mellom Østfold, der andelen som fikk læreplass var lavest, og Rogaland, der andelen var høyest.

Veksten er størst innen naturbruk og bygg- og anleggsteknikk. Hos sistnevnte fikk 85 prosent av søkerne lærekontrakter i 2018. Til sammenligning fikk kun 69 prosent av søkerne det samme innen helse og oppvekstfag, som også er det faget med flest søkere til læreplass.

Den aller laveste andelen er innen medier og kommunikasjon, der kun 43 prosent av søkerne fikk innvilget læreplass.

– Vi kan komme til å mangle over 70.000 fagarbeidere i 2035. Jeg håper også de andre bransjene vil se til bygg- og anleggsindustrien og være med på lærlingløftet, sier Sanner.

Les også: En god plattform som forplikter