Regjeringens skatteretrett: – Hadde håpet på mer

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge
Bilde: SMB Norge-sjef Olaf Thommessen
Regjeringen møtte stor motbør da den ved nyttår innførte nye regler for skatt av naturalytelser. Onsdag gjorde Finansminister Siv Jensen delvis retrett, men til tross for bevegelse i riktig retning er det fremdeles en lang vei å gå, konstaterer administrerende direktør Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet.
– Vi er fornøyd med å ha fått delvis gjennomslag for våre innvendinger, men jeg håper de er villige til å vurdere flere endringer for det vi har fått se i dag var dessverre litt skuffende, sier Thommessen.
– De nye reglene oppleves belastende og tidkrevende for mindre bedrifter. Regjeringen har et uttalt mål om å redusere byråkratiet for næringslivet, så når de først velger å justere regelverket hadde jeg nok håpet på mer omfattende endringer enn dette, legger han til.
Til NTB presenterer Jensen fem punkter som nå endres på. Man øker blant annet grensen for personalrabatter og skattefrie gaver som gjør at for eksempel frivillige ved festivaler kan motta gratis festivalpass uten å måtte skatte for det.
(Alle endringene står nederst i saken)

Skjemavelde

Thommessen skulle ønske at Regjeringen i større grad ville lytte til de mindre bedriftenes ønske om å få slippe merarbeidet de blir påført av å måtte føre oversikt over ansattes bonusordninger.
– Hverdagsnæringslivet består typisk av bedrifter med mellom 5 og 10 ansatte, og alle er tjent med at de får bruke tiden på helt andre ting å enn å holde oversikt over hva den enkelte ansatte mottar av rabatt og bonus. For de mindre virksomhetene betyr den nye ordningen enda flere skjemaer som må fylles ut og mindre tid til det som betyr mest – nemlig å skape verdier, understreker Thommessen.
– For øvrig noterer jeg meg at NHO er svært tilfreds med de justeringene som nå har blitt gjort, noe som nok en gang understreker at de først og fremst representerer de store bedriftene, konstaterer Thommessen.

5 justeringer

Regjeringen har ikke gått ut med noen offisiell liste over endringer, men til NTB legger Finansminister Siv Jensen frem følgende fem punkter:

* Skattereglene for personalrabatter blir mer fleksible. Vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent fjernes, slik at også rabatter på 100 prosent kan gis skattefritt. Det betyr at ansatte kan motta 100 prosent rabatt på varer inntil 8.000 kroner, 50 prosent rabatt på varer inntil 16.000 kroner og 25 prosent rabatt på varer inntil 32.000 kroner.

* Verdien av personalrabatter som kan gis skattefritt, økes fra 7.000 til 8.000 kroner.

* Beløpsgrensen for skattefrie gaver økes fra 1.000 kroner til 2.000 kroner. Grensen har stått uendret siden 2009.

* For fribilletter i transportnæringen utsetter regjeringen iverksettelsen av de nye reglene til 1. juli 2019. Hensikten er at transportselskapene skal få tid til å utforme nye billettordninger.

* Skattemyndighetene skal aktivt legge til rette for enklest mulig etterlevelse for næringslivet og utarbeide en veileder sammen med Virke og NHO.

Bli medlem i SMB Norge