Planlegg sommerferien nå

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Det er ingen grunn til ikke å sende ut en liste der man melder ferieuker tidlig. Som den store hovedregel kan ansatte kreve å få vite når de får ferie senest to måneder før.

 
Vi råder til å legge ferieplanen nå hvis du ikke allerede har gjort det. Som arbeidsgiver har du stor grad av styring med hvem som skal få ha ferie når. Men husk på arbeidstakers rett til at tre uker av ferien legges i perioden 1. april – 30. september (hovedferieperioden) og tidlig planlegging. Som den store hovedregel kan ansatte kreve å få vite når de får ferie senest to måneder før.
Det er ingen grunn til ikke å sende ut en liste der man melder ferieuker tidlig. Mange arbeidsgiver tar vare på ferielister i noen år slik at ikke den/de samme alltid får ferie på de mest attraktive tidene, som ofte f.eks. er juli.
Forøvrig så minner vi om at man nå som hovedregel har rett til utsatt ferie fra og med første fraværsdag hvis man blir syk, dersom man har legeerklæring som fremvises når man kommer tilbake på jobb etter ferien (« fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt»).
Tidligere måtte man ha vært syk en uke før arbeidstaker fikk rett på ny ferie. Nå er ikke det et krav lenger. Det er likevel ikke slik at delvis sykemeldte har krav til ny ferie. Det er krav om at man har vært hundre prosent arbeidsufør.
Blir arbeidstaker syk før ferien må kravet fremsettes senest siste arbeidsdag før man skulle hatt ferien, for å få den utsatt. Det er også da krav om at man er helt arbeidsufør og at man dokumenterer med legeerklæring.
Ved langtids sykefravær har man også krav på overføring av ferie. Med mindre det er arbeidstakers egen feil, har man nå som hovedregel krav på ferie som ikke har vært tatt ut. Bare hvis man slutter kan det betales for ikke avviklet ferie og da bare om den ikke lar seg avvikle innen sluttdato.
Arbeidstaker kan motsette seg å avvikle full ferie hvis arbeidstaker ikke har opptjent tilstrekkelig med feriepenger. Typisk første året i et ansettelsesforhold. Dersom ikke annet er avtalt, for eksempel i tariffavtale, så er det som hovedregel bare differansen mellom tre ukers ferie og lovfastsatt ferie (fire uker og en dag) altså en uke og en dag, som kan kreves avviklet samlet en annen tid på året.
Hvis man har fem ukers ferie kan arbeidsgiver dermed bestemme at disse må tas ut i forbindelse med langhelg for eksempel. Men det er viktig å huske på at man som hovedregel skal varsle senest to måneder før.
For arbeidstakere som er over 60 år eller fyller 60 år i løpet av året har man som hovedregel krav på en uke ekstra ferie. Deles ekstraferien kan arbeidstaker bare kreve fri så mange dager man normalt har i løpet av en arbeidsuke.
Man har ikke rett til ny ferie i hovedferieperioden dersom man blir syk og ferien var fastsatt i denne (1. april – 30. september). Noe annet er at arbeidsgiver kan gi det.
Av den lovfestede ferien (4 uker og 1 dag) kan bare to uker avtales tatt ut på forskudd og bare to uker avtales overført til året etter. Ferie utover dette (avtalt ferie) vil kunne overføres dersom man er enige og annet ikke følger av tariffavtale.
Husk at det må settes av feriepenger i tråd med ferierettighetene. Har dere lovfestet ferie er det 10,2 pst, fem ukers ferie 12 pst osv.
Ansatte som har hatt foreldrepermisjon i hovedferieperioden kan ikke pålegges å avvikle uavviklet ferie senere i ferieåret. Som hovedregel kan man heller ikke pålegge uttak av ferie i tiden for foreldrepermisjonen. Det finnes flere særregler. Oppstår spørsmål omkring ferie for ansatte i foreldrepermisjon, så ta kontakt med oss.
 
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]