På tide å trekke i nødbremsen

Når et problem i byggebransjen brukes til å banke gjennom et lovforslag som vil påføre alle landets småbedrifter store merkostnader, er det på tide å si STOPP, mener Bedriftsforbundet.
Bilde: Når et problem i byggebransjen brukes til å banke gjennom et lovforslag som vil påføre alle landets småbedrifter store merkostnader, er det på tide å si STOPP, mener Bedriftsforbundet.

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

I dag vil Stortinget etter alt å dømme vedta forslaget om å begrense innleie av midlertidig arbeidskraft via bemanningsbyråer. Dette betyr i realiteten en tvangsorganisering av norske arbeidstakere og vil kunne ramme små bedrifter uforholdsmessig hardt.

Publisert 4.6.2018
 
Når et problem i hovedstadens overopphetede byggebransje brukes til å banke gjennom et lovforslag som potensielt kan påføre små bedrifter landet rundt store merkostnader, er det på tide å trekke i nødbremsen, sier administrerende direktør Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet.
– Debatten vi har vært vitne til den siste uken tegner et virkelighetsbilde som ingen i det norske hverdagsnæringslivet kjenner seg igjen i, legger han til.
Innleie gjennom vikarbyråer står for mellom 1-2 prosent av samlede årsverk i Norge. Det samme tallet for bygg- og anleggsbransjen i Oslo er på 15 prosent. Bedriftsforbundet mener det er urimelig å straffe små bedrifter landet rundt for feil i en enkelt sektor i og ett begrenset geografisk område.
 

Tvangsorganisering

Det har vært et åpenbart behov for oppstramming av bygg- og anleggsbransjen i Oslo. Her har man valgt en løsning som innebærer at kun bedrifter som er bundet av en landsomfattende tariffavtale med fagforeninger kan leie inn midlertidig arbeidskraft fra vikarbyråer. Dette organisasjonskravet ønsker man nå å utvide til å gjelde alle bransjer.
– Forslaget betyr i realiteten en tvangsorganisering. Små bedrifter som allerede er strukket økonomisk må nå bruke tid og energi på å forhandle frem tariffavtaler for å kunne hente inn midlertidig hjelp fra bemanningsbyråer. Dette er ressurser de med fordel kunne brukt til å skape verdier, konstaterer Thommessen.
 

Uante konsekvenser

Bedriftsforbundet reagerer også på at opposisjonen med hjelp av Krf ønsker å tvinge gjennom dette forslaget uten noen form for konsekvensanalyse. Slik situasjonen er nå er det ingen som vet hvordan lovendringen vil slå ut.
– Vi frykter at mange små bedrifter vil oppleve at terskelen for å hente inn midlertidig arbeidskraft til å ta unna de verste toppene blir hevet. Dette vil i sin ytterste konsekvens kunne bety lavere omsetning, lavere verdiskapning og lavere inntekter for felleskapet, sier Thommessen.
– Det er overraskende at det borgerlige partiet Krf velger å stemme for en så næringsfiendtlig politikk. Jeg tror det er mange bedriftseiere der ute som vil notere seg deres standpunkt i denne saken, sier Thommessen.
 
Kontakt
Joachim Dagenborg
Kommunikasjonssjef
980 19 372
[email protected]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]