På tide å hente inn ekstern daglig leder?

Din lille oppstartsbedrift begynner å vokse seg stor og din rolle som daglig leder ser ikke lenger ut som den gjorde. Er det kanskje på tide å hente inn en ekstern daglig leder?

Når bedriften vokser så endres lederrollen. Som gründer hadde du først og fremst ansvar for din egen hverdag, men nå skal du plutselig håndtere både personalansvar og andre tidkrevende administrasjonsoppgaver.

Veiskille

Mange som havner i denne situasjonen vil nok savne tiden hvor de var mest fokusert på å være entreprenør og litt mindre på det å administrere andre. Du er med andre ord ikke den første som opplever å stå foran dette veiskillet. En løsning er å hente inn en ekstern daglig leder.

Dette er imidlertid en vei med mange fallgruver, og det kan være ganske krevende å skulle gi fra seg kontroll over den daglige driften i selskapet som du har ofret så mye for. Den nye sjefen får også en utfordring med deg hengende over skulderen.

Gi slipp på kontrollen

Svenske Agneta Olsson har skrevet boken «Ekstern VD – så lyckas du», og jobber til daglig med å støtte eierstyrte virksomheter gjennom denne fasen. Hun mener denne overgangen stiller store krav til åpenhet mellom gründer og den nye lederen og at det helt garantert vil oppstå situasjoner hvor man går over grensen når fristelsen til å blande seg inn blir for stor.


– En sjef kan være verdens mest kvalifiserte, men stemmer ikke verdigrunnlaget så passer den nye lederen ikke inn i bedriftskulturen

Agneta Olsson

«Det er viktig at eieren og den tiltenkte daglige lederen setter av mye tid til samtaler ut over den vanlige intervjusituasjonen. Det første skrittet er at man «klikker» med hverandre. En sjef kan være verdens mest kvalifiserte, men stemmer ikke verdigrunnlaget så passer den nye lederen ikke inn i bedriftskulturen», sier Olsson til företagarna.se.

En av de vanligste fallgruvene er at man ansetter en ekstern daglig leder uten helt å vite hva man vil med sitt selskap. Olsson har gjort en undersøkelse blant 300 selskaper som viser at bare 10 prosent har laget en langsiktig plan for selskapets utvikling.

Støttefunksjon

«Dette er en forutsetning for at den nye daglige lederen skal kunne gjøre jobben sin», konstaterer Olsson.

En annen forutsetning er at du som eier har sett deg ut noen konkrete arbeidsoppgaver som du vil bruke tiden din på. Å ta på seg en rolle som støttefunksjon for den nye lederen holder ikke. Det pleier å være en varsellampe for Olsson.

«For å kunne gi fra seg kontrollen må man som eier klare å skille mellom hva som er selskapet og hva som er daglig leders rolle», sier hun.

Din nye rolle?

Det vanligste er at eieren tar rollen som styreleder eller går tilbake til å fokusere på produktutvikling.

«Eieren er ofte flink på produkter og tjenester, og det kan fungere om eieren er bevisst på at dette er en operativ rolle som betyr at man ikke kan benytte sin eiermakt i det daglige», sier Olsson og beveger seg dermed inn på et viktig tema: bevissthet rundt maktstrukturene i organisasjonen.

«En eier har den ultimate makten ettersom man både har et kunnskapsovertak gjennom den historiske erfaringen, i tillegg til eiermakt. Som eier kan man overstyre daglig leder», konstaterer Olsson.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

6 tips

Her er en list med 6 punker som er utarbeidet av Företagarna.Er DU klar for en ekstern daglig leder?

Kan noen gjøre jobben bedre?

At du har en visjon betyr ikke nødvendigvis at du må være den som sørger for at den blir oppfylt. Kanskje er det akkurat det visjonære som er din styrke?

Må du gire opp?

Ordet «vekst» har blitt et mantra i næringslivet og et element ved en hver vurdering av bedriftens eksistensgrunnlag. Det å stå stille blir vurdert som negativt. Men før du girer opp bør du være helt sikker på hva du vil oppnå med det. Hvor skal veksten komme og hvordan?

Tør du slippe taket?

Hvor viktig er det for deg ha full kontroll over din virksomhet? Er du klar til å gi slipp for å bidra til at bedriften utvikler seg videre? Ditt eierskap forsvinner ikke og til syvende og sist er det du som har ansvaret, men for å lykkes kan det være nødvendig å gi fra seg kontrollen over den daglige driften og ansvaret for medarbeiderne.

Hva skal du gjøre nå?

Sørg for å lage en tydelig arbeidsbeskrivelse over din nye rolle, så det blir tydelig for både din nye daglig leder, medarbeiderne og ikke minst deg selv hva som kan forventes av deg fremover. Hvordan skal du få mest ut av det du virkelig er god på i din nye rolle?

Kan du overtale teamet?

Det at du tar et skritt tilbake i den daglige driften innebærer ikke bare en endring for deg. Du må også være tydelig overfor de andre ansatte at nå er det den nye lederen som skal følges. Om du beholder en uformell lederrolle så vil din tilstedeværelse skape usikkerhet.

Et vanlig råd er at du og ny daglig leder sammen kommuniserer endringen og hvordan rollefordelingen vil se ut fremover. Du må heller ikke glemme å kommunisere endringen til forretningsforbindelser slik at de vet at det er den nye lederen som skal kontaktes. Ett tips er at den tidligere sjefen holder seg borte den første tiden.

Har du råd til å gire opp?

Det er ikke gratis å ansette en ny daglig leder. Er du beredt til å gjøre den investeringen? Har du råd til å gjøre den investeringen? Hva kreves for at du skal ta deg råd til å gire opp?

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge