Nytt næringspolitisk program 2021-2023

Visste du at 99% av alle bedrifter i Norge har under 100 ansatte? Det er på tide at de blir anerkjent for sin formidable posisjon. I SMB Norge jobber vi for et samfunn der de små og mellomstore bedriftene blir løftet frem og gitt den anerkjennelsen og respekten de fortjener. Den offentlige debatten om norsk næringsliv blir ofte redusert til en debatt om offentlig lederlønninger og størrelsen på nedsalg i store statlige selskaper.

SMB Norge vil derfor snu debatten til å handle mer om det store mangfoldet i norsk næringsliv. Vi ønsker en debatt der de små og mellomstore bedriftene sine behov og utfordringer blir løftet frem.

Bak bedriftene står det flere tusen bedriftseiere, som gjennom sitt arbeid skaper arbeidsplasser for andre. De skaper liv i lokalsamfunnet og de bidrar til fellesskapet.

Last ned vårt næringspolitisk program!

Last ned vårt næringspolitisk program!

SMB Norge jobber for et samfunn der små og mellomstore bedrifter blir løftet frem og gitt den anerkjennelsen og respekten de fortjener. Samfunnet har en plikt til å heie frem Norges viktigste verdiskapere. SMB Norges oppgave er å være en ambassadør for dette.

Den offentlige debatten om norsk næringsliv blir ofte redusert til en debatt om offentlig lederlønninger og størrelsen på nedsalg i store statlige selskaper. SMB Norge vil snu debatten til å handle mer om det store mangfoldet i norsk næringsliv. Vi ønsker en debatt der de små og mellomstore bedriftene sine behov og utfordringer blir løftet frem.

Bak bedriftene står det flere tusen bedriftseiere, som gjennom sitt arbeid skaper arbeidsplasser for seg selv og andre. De skaper liv i lokalsamfunnet og de bidrar til fellesskapet. At de tjener penger er en viktig forutsetning, men det er ikke hovedmotivasjonen for mange bedriftseiere. Det er den indre motivasjon av å lykkes, og gleden ved å jobbe med noe man brenner for, som er avgjørende.

De små og mellomstore er verdifulle!
SMB Norge sørger for at de som skaper arbeidsplasser får en stemme i den offentlige debatten. Det som forener oss, er de utfordringene og mulighetene det innebærer å drive en bedrift i Norge.
Små og mellomstore bedrifter utgjør 99 prosent av norsk næringsliv. De er ryggraden i norsk økonomi, og de representerer folkesjela i Norge.

SMB Norge skal synliggjøre at det er i alles interesse å legge til rette for bedriftene. Vi skal sette søkelyset på de utfordringene som mange møter i hverdagen, men vi skal også trekke frem den ekte bedriftsgleden mange får ved å drive sin egen bedrift. Norske bedriftseiere er hverdagshelter! Uten deres utrettelige arbeid, stopper Norge opp.

Last ned vårt næringspolitisk program!

Jørund Rytman, SMB Norge

SMB NORGES FANESAKER 2021-2023

Tipunkts liste for en enklere hverdag for små og mellomstore bedrifter

  1. Endre sykelønnsordningen gjennom å fjerne arbeidsgiverperioden, redusere sykelønnen til 80 prosent og innføre én karensdag.

  2. Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

  3. Lavere dagsatser for tvangsmulkt for småbedrifter.

  4. Gjøre det enklere for småbedrifter og lokalt næringsliv å delta i offentlige anbud. Nasjonal terskelverdi for kunngjøring av anbud må justeres tilbake fra NOK 1,3 mill. til NOK 500.000.

  5. Lavere avgifter på grensehandelsutsatte varer.

  6. Redusere merverdiavgiften for restaurant- og utelivsbransjen, samt fjerne merverdiavgiften på alternative helsetjenester.

  7. Redusere arbeidsgiveravgift og differensiere denne etter bedriftens størrelse.

  8. Gjøre det enklere og raskere å opprette bankkonto for nyetablerte selskaper.

  9. Innføre mikroselskaper som egen selskapsform for de minste aksjeselskapene.

  10. Offentlig tilskudd (Enova) til kjøp av el-varebil må fratrekkes direkte i kjøpesum. MVA-fradrag for drift og vedlikehold av el-personbiler innføres. Ingen personbeskatning ved privat bruk. Dette for å øke farten i det grønne skiftet blant små og mellomstore bedrifter.