RAPPORT: – 3 av 10 småbedrifter har følt seg aktivt motarbeidet av myndighetene

SMB Norge-sjef Jørund Rytman under Arendalsuka 2022 (Foto: SMB Norge/Johnny Syversen)
Bilde: SMB Norge-sjef Jørund Rytman under Arendalsuka 2022 (Foto: SMB Norge/Johnny Syversen)

Halvparten av de små og mellomstore bedriftene opplever at rapporteringskrav går ut over verdiskapningen og 30 prosent mener de har blitt aktivt motarbeidet av myndighetene. Det viser en rapport som SMB Norge legger frem onsdag.

Les også: Hver sjette bedrift frykter konkurs på grunn av høye strømpriser

Mange små og mellomstore bedrifter opplever at de starter i motbakke i møte med det offentlige. I en rapport som SMB Norge og Ny Analyse presenterer onsdag beskriver bedriftene en hverdag hvor omfattende krav til rapportering går ut over verdiskapingen, samt utfordrende dialog med saksbehandlere i etater og kommuner over hele landet.

HER KAN DU LASTE NED RAPPORTEN!

(Rapporten legges frem i SMB Norge-teltet ved Steenhuset i Arendal kl.13.00)  

Jørund Rytman, SMB Norge (Foto: SMB Norge)

– Vi blir ofte kontaktet av bedrifter som opplever seg dårlig behandlet i møte med offentlige myndigheter. Enten det er Kommunen, Skatteetaten, NAV, Mattilsynet eller andre institusjoner. «Skurk til det motsatte er bevist», er en gjenganger, forklarer SMB Norge-sjef Jørund Rytman.

Les også: Nordmenns arbeidslyst er lavere etter pandemien

– Likevel var det skremmende å lese rapporten og se hvor omfattende dette problemet er og hvor mye det faktisk går ut over verdiskapingen i landets små og mellomstore bedrifter, konstaterer han.

HER KAN DU LASTE NED RAPPORTEN!

Rolleforståelse

Under en debatt i Arendal onsdag stiller SMB Norge spørsmålet: Har myndighetene et holdningsproblem overfor små og mellomstore bedrifter? Rytman mener det er gode grunner til å svare ja på dette spørsmålet.

– Et tema som medlemmene våre stadig kommer tilbake til er begrepet «rolleforståelse». For hva er egentlig hovedoppgaven til for eksempel en saksbehandler i kommunen? Skal de først og fremst være en streng kontrollinstans, eller er de egentlig tilretteleggere?

– Hvor en saksbehandler plasserer seg selv på skalaen mellom disse to ytterpunktene kan få store konsekvenser for hvordan bedriftene blir møtt, understreker Rytman.

Prinsipielt spørsmål

SMB Norge-sjefen håper nå at beslutningstakere, både nasjonalt og lokalt, tar tak i problemet.

– Hvis man fra politisk hold mener alvor med ønsket om å legge til rette for innovasjon og vekst i Norge så er dette et viktig prinsipielt spørsmål. Jeg kan ikke forstå at noen er tjent med å møte små og mellomstore bedrifter på denne måten, understreker Rytman.

Les også: Strømkrisen – Nå må Regjeringen vise handlekraft!

Her er noen av funnene i rapporten:

  • Bedriftene ble spurt om hvordan de opplever at offentlige myndigheter legger til rette for deres bedrift for å skape vekst og utvikling. Her svarer 30% av bedriftene at myndighetene motarbeider deres bedrift i enkelte sammenhenger.
  • Hver fjerde bedrift (25%) svarer at myndighetene legger dårlig til rette for bedriftens vekst og utvikling.
  • Halvparten (51%) av bedriftene sier at rapporteringen går utover verdiskapingen. 6% sier rapporteringen går i «svært stor grad» utover verdiskapingen,14% sier «i stor grad» og 31% i «noen grad».
  • Bedriftene ble spurt om å rangere offentlige myndigheter etter hva som tar mest tid fra bedriftene pga. byråkrati. Her svarer bedriftene at «verstingene» skatteetaten (57%), NAV (35%), HMS rapportering (26%) og kommunen (19%), tar mest av deres tid.
  • 2 av 5 (eller 42%) av bedriftene sier de er «ganske enig» eller «helt enig» i påstanden «min bedrift har i løpet av året opplevd forsinkelser på grunn av ineffektive byråkratiske prosesser».
  • Bedriftene ble spurt om i hvor stor grad de opplever at politikere nasjonalt forstår SMB-bedrifter utfordringer. Her svarer nesten halvparten (47%) av bedriftene at det er liten grad av forståelse.