Norges Bank: Bedriftene ser vekst neste halvår

Norske bedrifter melder om god vekst i produksjonen de siste tre månedene og venter at veksten vil holde seg oppe det neste halvåret. Det går frem av Norges Banks regionale nettverk

Les også: Solid vekst i norsk industri

Øystein Olsen, Norges Bank

Norges Bank intervjuet 330 bedrifter i november i forbindelse med rapporten ble publisert tirsdag morgen. Samlet rapporterer disse bedriftene om god vekst i produksjonen de siste tre månedene. Veksten er uendret fra august, og bedriftene venter at veksten vil tilta litt de neste seks månedene.

Oljesektoren

Bedriftene viser til tiltakende aktivitet i oljesektoren, økte offentlige investeringer og digitalisering av både privat næringsliv og offentlig sektor. Andelen bedrifter som melder om full kapasitetutnytting har økt siden august og er nå litt over sitt historiske gjennomsnitt. Også andelen bedrifter som rapporterer om knapphet på arbeidskraft har økt.

Les også: 800 flere jobber i november

Bedriftene melder dessuten at veksten i sysselsettingen har holdt seg oppe de siste tre månedene, men venter der noe lavere vekst de neste tre månedene. Samlet anslår bedriftene i undersøkelsen en årslønnsvekst på 2,8 prosent for 2018 og 2,9 prosent for 2019.