[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bruk oss som talerør til politikerne. Vi er bransje og partipolitisk uavhengig og jobber kun for at det skal bli enklere å drive bedrift.

 
Her er de viktigste sakene vi jobber med nå:

Innfør en karensdag

Korttidsfraværet er en stor utfordring for små og mellomstore bedrifter. Bedriftsforbundet er den eneste organisasjonen som mener det må innføres karensdager og redusert sykelønn for å få redusert sykefraværet.

Stortingsmelding om småbedrifter i Norge

Bedriftsforbundet jobber for å synliggjøre viktigheten av småbedrifter og deres betydning for samfunnet. En småbedriftsmelding vil gi grunnlag for en mer konkret debatt om småbedriftenes situasjon og hvilke utfordringer de møter på veien for å bli større virksomheter.
9 av 10 virksomheter har under 20 ansatte og 74 prosent av alle virksomheter har 1-9 ansatte. Bedriftsforbundet mener at næringspolirikken i større grad må ta utgangspunkt i størrelsen og ressursene til de mindre virksomhetene som står for halvparten av verdiskapingen i landet

Øk lærlingtilskuddet

Fremtidens arbeidsstyrke trenger flere lærlingplasser. I 2030 vil Norge trenge 30 000 flere fagarbeidere, men det er fortsatt stor etterspørsel etter lærlingplasser. For at det skal bli enklere for små bedrifter å ansette flere lærlinger må vi øke lærlingtilskuddet betraktelig. Uten flere lærlingplasser svikter vi vår viktigste ressurs og arbeidskraft for fremtiden.

Fjern formuesskatten på arbeidende kapital

Bedriftsforbundet jobber for at formuesskatten på arbeidende kapital skal fjernes. Skatten svekker verdiskapingen og er skadelig for det private norske eierskapet. Vår målsetting er at bedriftene skal få beholde mer av egenkapitalen i virksomheten slik at de kan investere i nye prosjekter og arbeidsplasser.

Høringssaker, ca 40 i året

Bedriftsforbundet er høringsinstans for alle store og små saker som angår små og mellomstore bedrifter og avgir en rekke høringsuttalelser.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]