Nå kan du jobbe smartere – med Salesforce og Google

Covid-19 har rammet store deler av næringslivet svært hardt. Og SMB-bedriftene (små og mellomstore bedrifter) er intet unntak. Men samtidig som både viruset og nedstengingen av samfunnet har skapt en svært vanskelig hverdag for mange, har denne situasjonen også trigget innovasjon og ekstra innsats. SMB-bedrifter verden over opplever utfordringene svært forskjellig, og nå har det kommet en undersøkelse som tar temperaturen på situasjonen globalt sett.

Selv om denne undersøkelsen ikke innbefatter tall fra Øst-Europa og Skandinavia, viser den bemerkelsesverdig like trender verden rundt, så det er nærliggende å tro at resultatene av undersøkelsene også er gyldige for våre områder.

Bakgrunn

Bak undersøkelsen står Salesforce, som i flere år har vært opptatt nettopp av SMB-bedriftenes situasjon. Selskapet har utviklet et CRM-system som er spesialtilpasset små og mellomstore bedrifter, og som virkelig tar bedriftenes hverdag på alvor. Her finnes det muligheter og svar innenfor blant annet salg, markedsføring, e-handel, analyser, integrasjon og læring, for å nevne noe. Som om ikke dette var nok, finnes det spesialløsninger for de enkelte bransjene, slik som detaljhandel, finansielle tjenester, konsulentvirksomhet, helse, offentlig sektor, og så videre. Det er også verdt å merke seg at de har laget en helt spesialutviklet løsning for de minste bedriftene, slik at man både prismessig og ikke minst bruksmessig vil kjenne seg igjen. Du merker faktisk at de som har laget systemet, kjenner hverdagen din. Dette er laget av folk som selv har følt små bedrifters daglige utfordringer på kroppen.

Fleksibelt

Et godt eksempel på dette kan kanskje være prispolitikken: Den minste varianten er laget for bedrifter som har opptil 10 brukere, og skulle dermed dekke en stor andel av SMB- bedriftene i Norge. Men det er ikke slik at du må kjøpe den, og betale det samme, uansett hvor mange ansatte du har. Her er det lagt opp til en pris på 25 dollar, eller ca. 130 kroner, i måneden per bruker med dagens pris. Altså en utgift de aller fleste greit vil kunne forholde seg til. Dette sier noe om at man har tenkt igjennom produktet, og tilpasset det til dem som faktisk skal bruke det. Samtidig får du tilgang til de aller fleste av de funksjonene du vil ønske deg av et CRM- system for en mindre bedrift. Men det stopper ikke med dette: Om bedriften skulle vokse ut av de 10 ansatte, vokser systemet med deg. Du går da over til et komplett CRM-system for en hvilken som helst størrelse team, og betaler likevel ikke mer enn rundt 650 kroner per bruker i måneden. Salesforce vet at SMB-bedriftene er utrolig forskjellige, og noen vil kanskje ha behov for et totalt spesialtilpasset opplegg. I så tilfelle kan du likevel stole på CRM-systemet fra Salesforce: Om du legger inn en god tusenlapp per bruker, kan du få en svært avansert og spesialtilpasset salgsstøtte for din bedrift. Og enda er det så mye, mye mer enn det.

Integrasjonen med Google

Systemet samarbeider nær sagt integrert med Google, slik at du vil kunne utnytte søkemotorens algoritmer i ditt arbeide. En satsing på Salesforce vil rett og slett bety at du gjør det samme som svært mange andre SMB-bedrifter etter at pandemien rammet: Søker løsninger ved å jobbe mer digitalt – og mye smartere – enn før.

Løser så Salesforce alle problemer Covid-19 har skapt, inklusive nedstenging av samfunn og betydelig frykt hos ansatte, kunder og så videre? Nei, selvsagt gjør det ikke det. Men de fjerner kanskje store deler av de negative konsekvensene du ellers ville ha fått av pandemiens herjinger. Og du får muligheten til å begrense skadene på livsverket ditt.


Få tilgang til hele rapporten her:
https://www.salesforce.com/eu/form/pdf/2022-small-business-trends-report/

Advertisement