FORBUNDSSTYRET: Medlemsvekst uten sidestykke!

Foto: SMB Norge/Johnny Syversen
Bilde: Foto: SMB Norge/Johnny Syversen

-Det er gledelig lesning. Dette viser at vi har lykkes mye raskere enn forventet, og resultatet er det som ble lagt til grunn da det nye styret la sine planer i oktober ifjor. Jeg må bare berømme Jørund Rytman og hans stab, men jeg synes også det er grunn for styret, de ulike regionene og andre tillitsvalgte å se dette som en bekreftelse på at vi er i ferd med å ha snudd en negativ trend til en positiv utvikling.

Les også: Vil du feire verdens SMB-dag med oss?

Slik oppsummerte styreleder Karl-Anders Grønland meldingen om at medlemstallet i SMB Norge har vokst med 4,2% siden det nye styret overtok. Organisasjonen har i samme periode hatt en viss «avskalling» av tidligere medlemmer ved det som kan sies å være «naturlig avgang», gjennom konkurs eller sletting på grunn av manglende betaling. Så det ligger også en opprydning i medlemsmassen bak disse tallene, understreket Grønland. Han er imidlertid nøye med å presisere at «We haven’t even started yet» og at det fortsatt er mye som gjenstår av forbedringspotensiale.

Les også: Styreleder – “Det skal bli mer lønnsomt å være medlem hos oss”

Økende tendens

Styreleder Karl-Anders Grønland under forbundsstyremøtet Foto: Johnny Syversen

-Det jeg imidlertid finner ekstra gledelig, er det faktum at vi ser en klart stigende tendens i underlagstallene, og at det nettopp er enkeltfirmaer som står for økningen, ikke kollektivt innmeldte. Det skaper både inntekter og dynamikk i organisasjonen som det er all grunn til å glede seg over, sa styreleder.

-Hva er årsaken til at veksten kommer nå?

-Det er det litt for tidlig å ha avklarte meninger om, men vi er i disse dager ute med en medlemsundersøkelse som nok vil gi klare tendenser i så måte. Når det er sagt, er det jo nærliggende å peke på at det nyvalgte styret sammen med organisasjonens nytilsatte administrerende direktør har vært svært tydelige på hva man ønsker: Nemlig å følge opp det soleklare kjøresignalet vi fikk fra kongressen i fjor høst: Nå er det tid for å verve medlemmer!

Her kan du se flere bilder fra styremøtet!

Etter flere år med en nedadgående trend, har vi altså i løpet av få måneder ikke bare greid å få kurven til å flate ut: Vi har skapt en medlemsvekst! . Folk utenfor organisasjonen har fått med seg hva SMB Norge er uten at vi behøver å si at dette er det tidligere Bedriftsforbundet først.

Nå får medlemsundersøkelsen vise hva som konkret har overbevist dem som nå har meldt seg inn, og hvor vårt største forbedringspotensiale ligger. For uansett hvor godt det går i øyeblikket, er det alltid rom for å strebe etter å bli bedre og vi er enda ikke kommet til en størrelse hvor vi er tilfredse, smiler Grønland.

Les også: Nytt forbundsstyre i SMB Norge

Styret og representanter fra administrasjonen i forkant av styremøtet. Foto: Johnny Syversen

The sky is the limit

-Når blir SMB den største organisasjonen av bedrifter i Norge?

-Vel, det kan nok ligge et stykke frem i tid, sier han, lett hoderystende over spørsmålet. Men han innrømmer likevel at «the sky is the limit» når det gjelder å knytte til seg nye medlemmer, for SMB Norge arbeider jo hver dag for å bedre arbeidsvilkårene for de små og mellomstore bedriftene her i landet, og dem er det utrolig mange av.

-Hva er det langsiktige målet?

-Jeg vil ikke komme med noen programerklæring her og nå, men jeg håper vi skal kunne oppnå en vekst som kanskje er opp mot det doble av det vi allerede har sett. Vi har allerede oppnådd historiske resultater, og skulle vi greie det jeg nå antyder, har vi gjort noe som gjør at SMB-bedrifter kan få den oppmerksomheten som hverdagsnæringslivet og de som er ryggraden i norsk sysselsetting fortjener, sier Grønland ettertenksomt.

Vil du vite mer om SMB Norges omfattende medlemstilbud? Klikk her!