Kvinnelige bedriftsledere takler stress best

En fersk undersøkelse blant 1000 britiske små og mellomstore bedrifter viser at kvinnelige ledere er flinkere til å håndtere stress enn sine mannlige motparter.

Rett under halvparten (45%) av de mannlige lederne svarte at stress gjorde at de tenkte mindre klart minst fem ganger om dagen, mens bare 17 prosent av kvinnelige ledere ble preget like ofte.

Les også: På tide å hente inn ekstern daglig leder?

Mindre klartenkt

64 prosent av kvinnelige SMB-ledere oppga at de daglig opplever stressede situasjoner som gjør at de tenker mindre klart, mens det tilsvarende tallet for menn er 75 prosent.

Undersøkelsen viser også at årsaken til stress varierer betydelig ut ifra kjønn. En fjerdedel av de kvinnelige lederne oppga klager fra kunder som en betydelig stressfaktor, mens kun 14 prosent av de mannlige lederne gjorde det samme.

– Det er bekymringsfullt å se hvor ofte stress ødelegger bedriftslederes arbeidsprestasjon

Jacqui Macdonald, Rådgiver

Ødelegger

Kvinnelige ledere oppga også bedriftens finansielle situasjon som en større kilde til bekymring enn deres mannlige motparter.

– Det er bekymringsfullt å se hvor ofte stress ødelegger bedriftslederes arbeidsprestasjon. Det er viktig at både mannlige og kvinnelige ledere tar inn over seg at deres evne til å ta gode beslutninger og til å lede blir påvirket av stress», sier Jacqui Macdonald til britiske SME news.

Macdonald er ekspert på såkalt Mindfulness og jobber til daglig som rådgiver for en rekke bedriftsledere.

Barn

Undersøkelsen viser at kvinnelige ledere er flinkere til å håndtere stressede situasjoner som typisk vil oppstå på arbeidsplassen, selv om de i større grad enn menn også håndterer potensielt stressende situasjoner utenfor arbeidsplassen.

Les også: 7 råd for et godt budsjett

Mens bare 8 prosent av mannlige ledere nevnte barn som en stressfaktor, gjorde 15 prosent av kvinnelige ledere det samme. 

Selv om undersøkelsen viser at kvinnelige ledere kan håndtere daglig arbeidsrelatert stress bedre enn menn, er det overordnede bildet bekymringsfullt, konstaterer Guy Moreve, som er markedsjef i Paymentsense. 

– Undersøkelsen understreker den daglige emosjonelle byrden som følger med det å drive en bedrift, og viktigheten av å ha en plan for å håndtere det. Mange bedriftsledere jobber hardt for at de ansatte skal ha det bra, men glemmer seg selv, konstaterer Moreve.

Undersøkelsen ble gjennomført i juli 2018.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge