Fagnettstedet for SMB-sektoren

Relasjoner

Kunderelasjoner og ansatte blir mer prioritert

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Covid-19 har ført til at både kunderelasjoner og ansattes helse har blitt langt høyere prioritert. Men kundenes forventninger har også skutt i været. Det viser en global undersøkelse som ble gjennomført av Salesforce i sommer, og som nå er ferdig bearbeidet. Denne viser at så mye som 71% av kundene forventer en online handels-mulighet. Kanskje derfor er det om lag like stor andel av SMB-bedriftene (små og mellomstore bedrifter) som tilbyr akkurat dette.

SMB-bedriftene blir digitale

Undersøkelsen, som omfatter mer enn 2.500 ledere av SMB-bedrifter over hele verden, viser at SMB-bedriftene har vært ganske unisone i sin måte å håndtere pandemien på: Man har blitt langt mer digitale enn før – og endringene har gått raskt.

Mer enn halvparten av de SMB-bedriftene som var i vekst, har økt hastigheten på sine digitale investeringer, og det er spesielt salg og kundeservice som har fått digitale løsninger i løpet av 2020. Dette skjer samtidig som man også gjør endringer i menneskelige ressurser. Noen har nedbemannet, andre har valgt å gå over til deltid, mens atter andre har permittert eller sagt opp ansatte. Nær 1 av 5 bedrifter permitterte medarbeidere i perioden, men innpå halvparten (49%) har senere tatt inn igjen folk.

Pandemien har økt forskjellene mellom folk, heter det ofte i det offentlige ordskiftet, og det ser man også i denne undersøkelsen: Mens bedrifter som var i vekst da pandemien rammet, økte innsatsen, digitaliseringen og innovasjonen, skjedde det motsatte i flertallet av de bedriftene som slet fra før. Undersøkelsen viser at det er 59% større sannsynlighet for at bedrifter som gjorde det bra, nå har gjort investeringer som skaper et digitalt forsprang på andre bedrifter, som kanskje opplevde stagnasjon eller slet økonomisk fra før.

Fleksibilitet

En annen side av pandemiens innvirkning på næringslivet, er at man ser en tendens til større åpenhet i kommunikasjonen både med kunder og ansatte enn før. Dessuten har faktisk mer enn 2 av 5 SMB-bedrifter åpnet for mer fleksible arbeidsformer enn tidligere. Dette er en utvikling vi kjenner også her hjemme, hvor hjemmekontor synes å ha blitt en del av den nye trenden. Hvorfor bedrifter som vokser også har en større tendens til å være fleksible på denne fronten sier ikke undersøkelsen mye om,men det er et faktum at det er slik:

Et gjennomsnitt på 43% tilbød fleksible arbeidsordninger, men 50% av de bedrifter som er i vekst stilte seg positive, mens bare 38% av dem som sliter hadde samme horisont på sitt HR-arbeide. Undersøkelsen viste ellers at 35% av bedriftene reduserte arbeidstiden (innførte deltid). Dette fordeler seg på 32% av dem som vokser, mens 38% av dem som sliter søkte samme løsning.

Ser man på permittering, er det 19% av bedriftene som har måttet ty til dette. 17% av vekstbedriftene måtte det, mens 21% av de bedriftene som var i stagnasjon eller nedgang permitterte. Motsatt var det 14% av bedriftene som beholdt de ansatte som ansatte, men uten arbeidsplikt. Her var forskjellen pussig nok mindre: 15% av de fremadstormende bedriftene valgte denne løsningen, mens 13% av bedriftene som sliter, likevel valgte å holde på sine ansatte på denne måten. 12% av bedriftene sa opp folk i perioden undersøkelsen dekket, og her var forskjellene større: 9 % av bedriftene som vokser, måtte likevel la folk gå. 15% av bedriftene som sliter økonomisk måtte gjøre det samme.

Ansatt-goder

En liten kuriositet til slutt: Ser man på ansatt-goder, skjedde det også litt endringer her: 19% av vekstbedriftene økte ansatt-goder, mens 29% reduserte dem. 58% hadde ingen endring. Av dem som slet var det ikke så mange som kunne følge opp, og kun 7% økte ansatt-fordeler. 61% beholdt dem som før, og 32% av disse bedriftene måtte stramme inn på godene de gir sine ansatte.


Få tilgang til hele rapporten her:
https://www.salesforce.com/eu/form/pdf/2022-small-business-trends-report/

Advertisement