Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet

Korttidssykefravær kostet næringslivet 36 milliarder i 2017

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Korttidssykefravær kostet næringslivet 36 milliarder i 2017. Verst rammet det små bedrifter som tok to tredjedeler av tapet. Dette tilsvarer hele 22,5 milliarder kroner.

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]I mange år har vi vært alene om å kreve en endring i sykelønnsordningen, men den siste tide har vi merket et stemningsskifte. Korttidssykefraværet kostet næringslivet 36 milliarder kroner i 2017. Verst rammer det små bedrifter, som tok to tredjedeler av tapet. Dette tilsvarer hele 22,5 milliarder kroner.

Små bedrifter er mest sårbare for korttidsfravær siden de har mindre fleksibilitet når det kommer til omfordeling av arbeidsoppgaver på kort varsel. I tillegg har de mindre tilgjengelig kapital for hyring av vikarer.

Store mørketall

Flertallet av bedriftene i undersøkelsen oppgir at snitt sykefravær i bedriften er på mellom en og to dager. Rapporten viser også at mye av korttidsfraværet aldri blir rapportert.
Et stort flertall av bedriftene som har deltatt i undersøkelsen er villig til å dekke en del av langtidssykefraværet, i bytte mot at de må dekke mindre av kostnadene knyttet til korttidssykefraværet. Dette mener vi er et alternativ som bør vurderes i forbindelse og kombinasjon med en ny offentlig utredning av korttidsfraværet.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1532422386768{background-color: #f1f1f1 !important;}»][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_single_image image=»47″ img_size=»35×35″ alignment=»center» css=».vc_custom_1534162854603{margin-bottom: 0px !important;}»][vc_column_text]

– For mange er det korttidsfraværet på noen få dager som fører til de største problemene.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Mulige løsninger

I rapporten kommer det frem at bedriftene har størst tro på innføring av karensdager som et virkemiddel i kampen mot sykefraværet. Halvparten mener at karensdag uten lønn de første to dagene en ansatt er borte og hundre prosent lønn etter dette vil ha størst innvirkning på fravær.
En annen mulig løsning med bred støtte fra bedriftene er at lønn reduseres til 80 prosent fra første sykedag.

Hovedfunn

Antall tapte årsverk for privat næringsliv på grunn av korttidsfravær utgjorde nær 54.000 i 2017. Dette tilsvarer omtrent 36 milliarder kroner i totale kostnader.
Kostnader ved sykefravær for små og mellomstore bedrifter (opptil 100 ansatte) utgjorde rett under 2/3 av næringslivets sykefraværskostnader (62,5 prosent), samlet sett om lag 22,5 milliarder kroner i 2017.
Et flertall av bedriftene oppgir at gjennomsnittslengden på sykefraværet i bedriften er korttidsfravær med varighet på 1-2 dager. Flertallet av bedriftene oppgir dessuten at det korteste sykefraværet gir størst produksjonstap for bedriften.
Produksjonstap og ekstra arbeidsbelastning for andre ansatte oppleves som særlig kostbart ved sykefravær. Hver femte bedrift sier at under 20 prosent av det reelle korttidsfraværet blir meldt/registrert
Kostnader ved sykefravær kan oppleves særlig belastende i små- og mellomstore bedrifter[/vc_column_text][vc_zigzag][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text css=».vc_custom_1599417664383{margin-bottom: 15px !important;}»]

Se hele rapporten om korttidsfraværet

En fersk rapport Ny Analyse har gjennomført for bedriftsforbundet viser store utfordringer knyttet til korttidssykefraværet.

[/vc_column_text][vc_single_image image=»48″ img_size=»35×35″ alignment=»center» onclick=»custom_link» link=»https://dinbedrift.no/wp-content/uploads/2018/08/Sykefravær_i_privat_sektor-min.pdf»][vc_zigzag][/vc_column][/vc_row]