– Konkurransedyktige små og mellomstore bedrifter er en forutsetning for et levende Norge

Grønn satsing og forenkling

Av Siv Mossleth, stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen (Sp)

Konkurransedyktige små og mellomstore bedrifter (SMB) er en forutsetning for et levende Norge.

Skal vi nå klimamålene må omstillingen skje på alle nivåer og i alle sektorer, i hele landet. En nøkkel er at landets små og mellomstore bedrifter klarer omstillingen og forblir konkurransedyktige.

Dere står for omtrent halvparten av sysselsettingen i privat sektor, og omtrent halvparten av verdiskapningen. Derfor jobber vi for at verktøykassen for omstillingen skal innrettes slik at den treffer små og mellomstore bedrifter.

Skal verktøykassen være tilgjengelig for bredden av små- og mellomstore bedrifter må virkemiddelapparatet fungere effektivt og ubyråkratisk.

Omstilling innebærer potensiell risiko og gevinst. I statsbudsjettet for 2023 utvidet regjeringen rammen for grønne vekstlån til 900 millioner kroner. Slik skal flere bedrifter skal få mulighet til å omstille seg raskere med lavere risiko.

Vi har også satt av 600 millioner til Grønn plattform-prosjekter for perioden 2023-2025. Målet er å utløse flere investeringer i nye grønne, bærekraftige løsninger og produkter i norske bedrifter.

Det finnes i dag en rekke virkemidler rettet mot næringslivets omstilling, men tilbudene er spredt og kan være vanskelig å finne. Regjeringen har derfor begynt på arbeidet med å skape én dør inn til virkemiddelapparatet.

Målet er at bedrifter raskt og enkelt kan få tilgang på mulighetene fra de næringsrettede virkemidlene i Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Eksfin og Siva. Den første versjonen av den digitale løsningen med alt på ett sted er allerede lansert.

Vi skal også gjøre regel- og rapporteringssystemet enklere. Estimatene viser at forenklingsprosjektet vi har satt i gang hos Brønnøysundregistrene kan spare norsk næringsliv for inntil 11 milliarder kroner.

Hele Norge trenger bedrifter og gründere som satser. Derfor jobber vi i Senterpartiet for å gjøre hverdagen i møte med det offentlige enklere for alle dere som eier, jobber i, eller vurderer å starte opp små og mellomstore bedrifter.

PS! Dette er det første innlegget i en serie av innlegg fra stortingsrepresentanter som publiseres på Bedriftsbloggen til SMB Norge.