Hvorfor trenger ansatte kunnskap om ny teknologi og nettvett?

Nasjonal Sikkerhetsmåned er et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag.
Bilde: Nasjonal Sikkerhetsmåned er et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag.

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for å øke kunnskap om informasjonssikkerhet.

Hensikten er å bidra til en tryggere digital hverdag for alle. Det vil gi økt verdiskaping og velferd i samfunnet vårt. Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har koordinert Nasjonal sikkerhetsmåned hvert år siden 2011. I samarbeid med med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan knyttes også kampanjen opp mot aktiviterer i andre EU-land i oktober.

Nasjonal Sikkerhetsmåned er en  nasjonal dugnad og hva er da bedre enn å starte sikkerhetsmåneden med en gratiskonferanse, åpen for alle. Nasjonal Sikkerhetsmåned 2019 åpnes av Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp) med en halvdagskonferanse den 27. september. Vi inviterer alle til en gratiskonferanse hos Kripos på Brynseng fra kl. 09:00 til 12:15, Det vil bli servert frokost fra kl. 08:00. Støtt opp om årets informasjonssikkerhetsdugnad, også gleder vi oss til å se deg på åpningen.

Arrangementet vil også streames

Gratis opplæringspakke for mindre bedrifter

Det er grunnleggende for alle å ha kunnskap om ny teknologi og nettvett

Tema for Nasjonal sikkerhetsmåned 2019 er ny teknologi og nettvett. Årets opplæringstiltak fokuserer på at vi, hvorenn vi er, både omgir oss med og bruker ny teknologi. I tillegg blir grensen mellom hvordan vi bruker teknologi privat og på jobb stadig bli mer uklar. For å kunne håndtere dette på en god måte, er det ikke bare viktig å kjenne til hvor og hvordan vi er koblet på internett, men også hvilke sårbarheter eller trusler bruken fører med seg. Hver og en av oss må ha nettvett for å håndtere dette. Nettopp derfor er dette temaene for årets sikkerhetsmåned. NorSIS tilbyr blant annet en opplæringspakke for alle virksomheter. Denne er gratis for alle virksomheter med inntil 20 ansatte.

Les mer om tema for Nasjonal sikkerhetsmåned 2019

Hva inneholder opplæringspakken

Opplæringspakken er for alle ansatte uansett type virksomhet. I år gir den generell innføring i temaene ny teknologi og nettvett. I tillegg inneholder den grunnleggende råd som gjelder oss alle, både privat og på jobb.

Opplæringen er lagt opp slik at det krever lite tid i hverdagen til de ansatte. Den inneholder åtte moduler med e-læring som tar 2 – 4 minutter hver å gjennomføre. Modulene sendes ut to ganger i uken i fire uker. I tilegg får dere tilgang til digitalt kampanjemateriell. Dere får også gjennomføringsstatistikk på elæringsmodulene når sikkerhetsmåneden er over.

Alle som ønsker det kan bestille utvidede pakker fra leverandøren av elæringen, XtraMile med flere leksjoner, webseminar og så videre.

Les mer om opplæringspakken og bestill den her

Bestill opplæringspakken her

Her får du alt du trenger av presentasjoner, plakater, filmer og brosjyrer.

Gjennomføringsstatistikk for alle virksomheter

Egen kursportal for virksomheter med over 100 ansatte (ut november). Med tilgang til egen kursportal kan virksomheten selv tilpasse kurset til virksomheten, for eksempel ved å benytte egen logo i kurset og tilpasse de rådene som gis i henhold til interne rutiner. Mulighet for å bestille utvidede pakker fra XtraMile med flere leksjoner, webseminar m.m.

Har du spørsmål om opplegget, ring oss eller send en e-post [email protected]