Gratis rådgivning!

Tøffe tider, bratte bakker eller tom kasse?
Få gratis ekspertråd som får deg over kneika!
Vi hjelper alle bedrifter, du trenger ikke å være medlem i SMB Norge

Vi gir deg gratis ekspertråd som får deg over kneika!

 • Råd om hvordan du får fart på salget
 • Råd om organisering og vekst
 • Økonomirådgivning
 • Bistand til å forhandle med kreditorer og redusere gjeld
 • Sparring og noen å lufte tanker med
 • Gode råd som får deg ut av kneika
 • Forslag til rekonstruksjon av din bedrift

I samarbeid med Stiftelsen Rettferd tilbyr SMB Norge en gratis rådgivningstjeneste for å hjelpe små bedrifter og gründere som har kommet i et økonomisk uføre eller andre utfordringer som følge av Covid-19. Hos oss kan du blant annet få hjelp til organisering og vekst, rekonstruksjon, gjeldsforhandlinger og dialog med kreditor. 

Bedrift? Få råd som får bedriften videre.
SMB Norge:
23357010

Privatperson? Få råd som gjør det mindre bratt.
Stiftelsen Rettferd:
03142

Bakgrunn:

Bedrifter med 1-50 ansatte er ryggraden i norsk næringsliv, og mange har tøffe tider som følge av Covid-19 pandemien. SMB Norge og Stiftelsen Rettferd gir derfor nå gratis rådgivning for å få gründere, mindre bedrifter og privatpersoner over kneika. Rådgivningstjenesten finansieres av midler tildelt av Stortinget.

Gratis lavterskeltilbud til «de utsatte verdiskaperne» – småbedriftene og gründerne

SMB Norge og Stiftelsen Rettferd har blitt tildelt penger fra Stortinget for å etablere et gratis lavterskeltilbud rettet mot enkeltpersoner og mindre bedrifter som har blitt særlig hardt rammet av restriksjoner i kjølvannet av pandemien.

Dette kan våre eksperter hjelpe deg med:

 

 • Forslag til rekonstruksjon
 • Rekonstruksjon eller begjære oppbud
 • Bedrifts – og økonomirådgivning
 • Bistand med å forhandle med kreditorer

 

Litt om bakgrunnen…


Både SMB Norge og Stiftelsen Rettferd erfarer hver dag at små bedrifter og grundere har et stort behov for bedre oppfølging og hjelp. Sammen har vi nå fått på plass en felles rådgivningstjeneste og hjelpetelefon som kan tilby verdifulle råd i en krisesituasjon. 

Få hjelp med:

Rekonstruksjon

Gjeldsforhandling

Rådgivning

Støtte og vekst

Telefonnummeret for privatpersoner som er «konkurstruet»:
03142

Telefonnummeret for bedrifter som er «konkurstruet»:
23357010
Mange er ikke klar over hvilke rettigheter og muligheter småbedriftene faktisk har. Det skaper unødvendig forvirring og misforståelser med fatale konsekvenser for den involverte, vedkommende sin familie og samfunnet forøvrig. Vi vil hjelpe bedriftene med å få vekk mentaliteten om at konkurs er lik mislykket. En slik rådgivningstjeneste kan oppmuntre og hjelpe småbedriftseierne til å fortsette – og ikke gi opp det vedkommende brenner for.
Telefonnummeret for privatpersoner som er «konkurstruet»:
03142
 • Kulepunkt hvorfor
 • Kulepunkt hvorfor
 • Kulepunkt hvorfor
 • Kulepunkt hvorfor

Få gratis rådgivning!

Om SMB Norge

SMB Norge har ca. 5 500 medlemmer over hele landet. SMB sine medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, teknologi, helse, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 Arbeidsplasser.

Om Stiftelsen Rettferd

Stiftelsen Rettferd (tidl. Stiftelsen Rettferd for taperne) har både lang historie og erfaring med å støtte enkeltindivider med en utfordrende og vanskelig historie. Fortrinnsvis har stiftelsen i over 25 år bistått enkeltpersoner og utvalgte grupper med å søke oppreisning fra det offentlige. Så langt har stiftelsen bistått over 3000 personer med å få over 400 millioner kroner i oppreisning.