Flere kontroller skal stoppe økende arbeidslivskriminalitet

Til tross for økt innsats mot kriminelle aktører i arbeidslivet blir det stadig vanskeligere å avdekke lovbrudd. Nå varsler Regjeringen nye tiltak.

Les også: SMB-eiere jobber mest, får dårlig betalt og tar minst ferie

Et samarbeid mellom Statsministerens kontor og hele ni departementer skal gi en fornyet kamp mot kriminalitet i arbeidslivet. Flere kontroller og bedre samarbeid mellom etatene er blant de viktigste tiltakene, opplyser Regjeringen i en pressemelding.

Statsminister Erna Solberg (foto: SMK)

– Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet krever kontinuerlig arbeid. Derfor prioriterer regjeringen kampen mot de kriminelle i arbeidslivet høyt. Etter at den første strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i 2015 er det satt i gang mange tiltak, og gode resultater er oppnådd, sier statsminister Erna Solberg.

Samarbeid

Regjeringen varsler nå nye målrettede tiltak, økt kontrollinnsats og styrket samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter. Kriminaliteten skal i større grad forhindres ved flere forebyggende tiltak, holdningsendring, bedre kunnskapsgrunnlag og mer målrettet informasjon.

Les også: Norsk næringspolitikk er rigget og det er de minste som taper

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (foto. Regjeringen)

– Regjeringen ønsker også å redusere markedet til dem som driver kriminell virksomhet, ved at det skal bli lettere å finne fram til de seriøse aktørene, og vanskeligere for de useriøse aktørene å tilby sine tjenester, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

eBevis

Ett av tiltakene er innføringen av eBevis, som skal lanseres våren 2019. eBevis er et register der offentlige oppdragsgivere kan undersøke at leverandører de kjøper varer og tjenester fra, driver seriøst.

Regjeringen vil vurdere om også forbrukere og private virksomheter skal kunne benytte seg av tjenesten.

Her kan du laste ned Regjeringens nye plan mot arbeidslivskriminalitet!