Etterlyser Brexit-tydelighet for SMB’ene

Selv om den nylig fremforhandlede Brexit-avtalen viser progresjon så er det fremdeles stor usikkerhet rundt hvilke konsekvenser avtalen får for Europas små og mellomstore bedrifter. Det konstaterer Ulrike Rabmer-Koller, som er leder for paraplyorganisasjonen SMEUnited.

Forrige uke kom forhandlere fra EU og Storbritannia til enighet om et nytt utkast til den politiske erklæringen som skal legges til grunn for brexitavtalen.

Les også: Bruker 5 milliarder på gründer-forsking

Ulrike Radmer-Koller, SMEUnited

Klarhet for bedriftene

– I realiteten spilles ballen tilbake til britene og det er nå opp til dem å avgjøre veien videre. Detaljene i denne avtalen må på plass så fort som mulig slik at bedriftene får klarhet i hvordan de skal forholde seg til det britiske markedet fremover, sier Rabmer-Koller.

SMEUnited er en paraplyorganisasjon for europas nasjonale SMB-organisasjoner. Til sammen representerer SMEUnited mer enn 12 millioner europeiske småbedrifter.

– Detaljene i denne avtalen må på plass så fort som mulig slik at bedriftene får klarhet i hvordan de skal forholde seg til det britiske markedet fremover

Ulrike Rabmer-Koller

Ingen grunn til entusiasme

Selv om avtalen blir vedtatt vil det ta lang tid før man kan plassere fremtidig handel mellom europeiske og britiske bedrifter inn i et regulatorisk rammeverk. Rabmer-Koller frykter at ventetiden kan få store konsekvenser.

– Dette betyr at SMBene i beste fall, ved en ratifisering fra begge parter, vil måtte vente enda to til fire år før man vet hvilke betingelser som ligger til grunn for handel med det britiske markedet. Det vil være svært beklagelig, sier hun.

Les også: Savner tydelig satsing på hverdagsnæringslivet

Katastrofale følger

Basert på reaksjoner fra britene de siste dagene er det dessuten langt fra sikkert at avtalen vil bli godkjent av det britiske underhuset. Og dersom avtalen ikke går igjennom så er alle muligheter tilbake på bordet, med all usikkerhet det fører med seg.

– Dette kan i teorien lede til en Brexit uten avtale, noe som vil få katastrofale følger for bedrifter på begge sider, konstaterer Rabmer-Koller.