En god plattform for de små og mellomstore bedriftene

Partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) setter søkelys på Regjeringens politiske plattform.
Bilde: Partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) setter søkelys på Regjeringens politiske plattform.

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Bedriftsforbundet gleder seg over at flere av deres kampsaker ligger i regjeringens nye plattform; blant annet øke bunnfradraget i formueskatten, reduksjon /tak på eiendomsskatt, signalet om sykelønn og det å gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å delta i offentlige anbud.

Publisert 15.1.2018
 
– Dette er en nettopp en god plattform for de små og mellomstore bedriftene. Vi i Bedriftsforbundet tar gjerne rollen som rådgivere og vaktbikkjer når flere av disse tiltakene skal utformes, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
Vi ser frem til regjeringens videre arbeid for de virkelige verdiskaperne i landet; nemlig de små- og mellomstore bedriftene. Forrige uke sendte Bedriftsforbundet ut «10 hovedkrav til den nye regjeringen». De fleste av disse er å finne i den nye regjeringsplattformen, og Bedriftsforbundet er spente på hvordan regjeringen vil følge opp dette konkret fremover, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
 

Vil ha egen statsråd med ansvar for gründerskap, innovasjon og teknologi.

Forrige uke krevde interesseorganisasjonen for 4.100 av landets små- og mellomstore bedrifter, Bedriftsforbundet, at Norge må ha en egen statsråd med ansvar for gründerskap, innovasjon og teknologi. Begrunnelsen er fokus på gründerskap, innovasjon og teknologi.
– Vi vil at Norge skal bli nummer en verden på å drive business og innovasjon. Da er det på tide å ha en statsråd som utelukkende fokuserer på gründerskap og fremtidens arbeidsplasser. Vårt inntrykk er at med dagens statsrådstruktur går mye av tiden for næringsministeren til å drive eierstyring og være i politiske debatter for symbolsaker som eierstyrering av statseide selskap. Bedriftsforbundet ønsker vesentlig mer fokus på det de minste bedriftene og gründere sliter med. Byråkrati, mangel på kreditt, mangel på investorer, mangelfull rettsikkerhet og urimelige høye avgifter er noe av det våre medlemmer er opptatt av, sier Thommessen.
 

Sykelønnsordningen er endelig på agendaen

Den nye regjeringen skriver at de ønsker å «Styrke innsatsen for å redusere sykefraværet og kritisk gjennomgå innretningen i dagens avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) før avtalen eventuelt fornyes». Det gleder Bedriftsforbundet seg over.
– Sykelønnsordningen er en kampsak for Bedriftsforbundet, og vi har tydelig etterlyst debatten og gjennomgangen av ordningen, og vi synes det er på høy tid at dette nå blir satt på agendaen. NyAnalyse gjorde i 2017 på oppdrag fra Bedriftsforbundet et tenkt eksempel der vi halverer sykefraværet i Norge slik at det kommer ned på svensk nivå, og regnet ut hva vi kan spare på dette. NyAnalyse sine beregninger viser at hvis vi halverer sykefraværet i Norge, KAN vi spare et sted mellom 15 og 18 milliarder kroner. Vi håper regjeringen virkelig ser på mulighetene rundt sykelønn, avslutter Thommessen.
 

De 10 hovedkravene Bedriftsforbundet laget forrige uke:

 1. Privat norsk eierskap må styrkes ved at formueskatten fjernes
 2. Det må innføres enda bedre skatteincentiver for å investere i småbedrifter og gründerselskaper
 3. Tiltak som gründerlån og tilskudd i tidligfase må styrkes ytterligere
 4. Gründer- og investorvisum må innføres nå
 5. De sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende må styrkes ytterligere
 6. Rettssikkerheten til næringsdrivende må styrkes
 7. Det innføres en karensdag. Unntak ved kronisk sykdom, arbeidsuhell og barns sykdom
 8. Dele opp kontrakten ved større offentlige anbud og stimulere til økt innovasjon
 9. Forenkle og redusere omfanget av unødvendig byråkrati og rapporteringskrav, samt mer serviceminded tjeneste der bedrifter har glemt eller misforstått rapporteringskrav
 10. Økt satsning på digitalisering og IKT-utdanning

 

De viktigste punktene i regjeringsplattformen for små og mellomstore bedrifter i følge Bedriftsforbundet:

 • Senke skattenivået.
 • Forbedre skattesystemet ved å redusere skattesatser og gjennomgå skattefradrag som har liten tilknytning til inntekt og arbeid med sikte på forenkling.
 • Øke bunnfradraget og rabatten for arbeidende kapital i formuesskatten.
 • Gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud.
 • Styrke innsatsen for å redusere sykefraværet og kritisk gjennomgå innretningen i dagens avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) før avtalen eventuelt fornyes.
 • Fastholde fjerningen av arveavgiften.
 • Utrede en modell med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til faktiske fradrag.
 • Vurdere hvordan staten kan bidra til at lønnsomme prosjekter har tilgang til kapital, herunder vurdere ordninger knyttet til såkornfond/presåkornfond i lys av Kapitaltilgangsutvalgets utredning og andre pågående prosesser.
 • Gjøre det enklere å ta i bruk folkefinansiering i Norge.
 • Vurdere hvordan blokkjede-teknologi kan legge grunnlag for ny verdiskaping.
 • Fjerne eller endre regelverk som er til hinder for teknologisk utvikling og nye forretningsmodeller i næringslivet og offentlig sektor.
 • Videreutvikle Katapult-ordningen.
 • Sørge for at innovasjonsmidler også går til utvikling av nye måter å jobbe på.
 • At offentlige innkjøp skal bidra til innovasjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for eksempel anbudskrav og utviklingskontrakter.
 • Øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven.
 • Videreføre statens bidrag i avtalefestet pensjon i privat sektor, men ikke øke utover dagens nivå verken når det gjelder kostnad eller andel, dersom partene i arbeidslivet velger å opprettholde ordningen.

 
Kontakt
Solfrid Flateby
Pressetalskvinne
90035897
[email protected]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]