Åpner for endringer i sykelønnsordningen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mottok torsdag rapporten fra sysselsettingsutvalget som fikk i oppdrag å foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Blant forslagene var reduksjon i sykelønnsordningen.

– Dette er noe vi har kjempet for utrolig lenge, så vi er naturlig nok svært fornøyd med at det nå åpnes for å gjøre endringer i en ordning som koster norsk næringsliv enorme summer hvert år, konstaterer Bedriftsforbundets leder Olaf Thommessen.

– Når det er sagt så må vi nå regne litt på hva dette faktisk vil bety for arbeidsgivers totale økonomiske belastning ved ansattes sykefravær, legger han til.

Bedriftsforbundet publiserte i fjor en rapport som viser at korttidsfravær koster norsk næringsliv opp mot 36 milliarder i året. Verst går det ut over de små og mellomstore bedriftene som tar to tredjedeler av regningen.

Fra 16 til 7

– Med verdens høyeste sykefravær er det helt åpenbart at noe må gjøres. Nå håper jeg at Regjeringen forstår alvoret og følger opp slik at vi så raskt som mulig får på plass noen svært nødvendige endring, sier Thommessen.

Sysselsettingsutvalget foreslår at perioden arbeidsgiver dekker alle sykepengeutgiftene forkortes fra 16 til 7 dager. I resten av sykefraværet skal arbeidsgiver dekke 10 prosent av sykepengene opp til 50 prosent av fulle sykepenger, og deretter anslagsvis 25 prosent av sykepenger ut over dette.

Maksimalt gir dette en egenandel for arbeidsgivere på 17,5 prosent ved 100 prosent sykmelding.

Arbeidstaker?

Bedriftsforbundets undersøkelse viste at eiere er åpne for ta en større del av regningen for langtidsfravær dersom de slipper å betale for hele korttidsfraværet. Samtidig pekte man på behovet for at arbeidstaker selv får et sterkere incentiv til å redusere fraværet.

– Erfaring fra andre land viser at det som virkelig har effekt er å overfører en liten del av risikoen ved sykdom til arbeidstakeren selv. Dette elementet er dessverre helt fraværende i denne rapporten, sier Thommessen.

Bli medlem i SMB Norge

Les hele innstillingen fra Sysselsettingsutvalget her