– Det haster med å etablere en mer miljøvennlig transportsektor

Norge har vært dyktige på å introdusere elbiler.  Nå må vi sørge for at det blir lønnsomt å velge mer miljøvennlige transportløsninger for næringslivet.

Terje Aasland, Arbeiderpartiet
Foto: Stortinget

Arbeiderpartiet vil derfor sammen med næringslivet lage et transportfond som skal kompensere bedrifter som tar klimavennlige transportvalg.

Ta grep

Klimautfordringene er en av vår tids store utfordringer som må finne sin løsning, og det haster. Den siste tiden har konsekvensene av klimagassutslippene blitt mer synlig. Havet stiger. Hetebølger slår inn over land. Tørke, flom og skogbrann har vist hvor utsatte vi er for klimaendringer. Her hjemme gjorde tørken i sommer at bønder mistet avlingene sine. Vi må alle være med å ta grep som bremser klimagassutslippene

I dag står næringslivet for 2/3 av utslippene i transportsektoren. Nullutslippsløsninger er på full fart inn som fullverdige erstatninger både for tungtransport og i skipsfarten. Problemet er at næringslivet ikke har gode nok insentiver til å bytte ut gammel teknologi med ny, klimavennlig teknologi. Næringslivet viser vilje til å endre dette ved å foreslå et co2-fond som kan kompensere noe av utgiftene. Det er en god ide og vil sikre at politikerne gjør det mer lønnsomt for næringslivet å ta grønne valg.

“Det kan virke som regjeringen er litt tungnem for løsningene næringslivet trenger for å klare overgangen til fornybarsamfunnet”

Terje Aasland

Grønnere

Vårt forslag til Co2-fond skulle være modellert etter Nox-fondet. Alle skal fortsatt betale co2-avgift, men pengene skal gå inn i et fond som utbetaler støtte til de bedriftene som omstiller seg og tar i bruk null- og lavutslippsløsninger.

Samtidig skulle næringslivet forplikte seg juridisk til å gjennomføre store utslippskutt. Det skal være lønnsomt å ta miljøvennlige valg.  Hadde forslaget blitt innført ville verdiskapningen i Norge fortsatt, samtidig som vi hadde tatt innover oss de endringene som må til for å skape en grønnere verden.

Vi kan kostnadseffektivt redusere utslippene med nesten 4 millioner tonn co2 hvis Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for sitt forslag om co2-fond. Regjeringens eget utvalg som het grønn konkurransekraft foreslo akkurat det samme som næringslivet etterspør, et co2-fond som vil bidra til å skape en konkurransedyktig og effektiv sektor i et lavutslippssamfunn.

Tungnem

Det kan virke som regjeringen er litt tungnem for løsningene næringslivet trenger for å klare overgangen til fornybarsamfunnet.

Regjeringen har vært steile og stemt mot å etablere co2-fondet som kunne bidratt til å redusere utslippene betraktelig. Regjeringens klimapolitikk gir inntrykk av å være mer fagre mål og luftige visjoner enn faktisk politikk som kan bidra til å kutte i klimagassutslippene. Det bør være politikken som er førende.

Klimakrisen må vi løse i fellesskap. Utfordringene er globale. Konsekvensene fatale. Da er det er viktig at både politikere, næringsliv og folket opptrer som et lag.

Kort om bloggeren:

Terje Aasland (Ap) er politiker og valgt inn på Stortinget fra Telemark. Han er nestleder i Næringskomiteen. Aasland har bakgrunn som energimontør og tillitsvalgt i fagbevegelsen.