Bli med på bærekraftkonferansen 2024

SMB Norge inviterer til årets Bærekraftskonferanse torsdag 18. april 2024. Vi setter fokus på de små og mellomstore bedriftenes rolle i det grønne skiftet, og hva bedriftene kan få av innspill og hjelp for å kunne omstille seg og ta bærekraft på alvor.

De små og mellomstore bedriftene er ryggraden i hverdagsnæringslivet og for myndigheten er det avgjørende at man får med bedriftene på den grønne omstillingen hvis man skal nå sine klimamål. For bedriftene vil det være endel utfordringer knyttet til nye reguleringer og skjerpede krav i offentlige anbud. Bærekraftskonferansen vil gi deg som bedriftsleder nyttig og viktig kompetanse på hvordan man skal møte disse utfordringene.

Konferansen første del holdes på NiO House, på Karl Johansgate i Oslo.
Deretter flytter vi oss over til Stortinget, for politiske innlegg og mingling.

Meld deg på hele eller deler av arrangementet i påmeldingsskjema.

Velkommen!

Program

10:00 – 10:05

Velkommen til konferansen

Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge

Del 1. Grønn kompetanse
NIO House

10:05 – 10:35

Bærekraftsåret 2024: Fra krav til muligheter for de små og mellomstore bedriftene

Kristian Wengen, daglig leder Tinkr
10:35 – 11:05

Miljøsertifisering som et konkret verktøy for bærekraftarbeid

Renate Landmark, Stiftelsen Miljøfyrtårn
11:05 – 11:15

Pause

11:15 – 11:45

Bærekraftsreguleringene kommer som en tornado og små og mellomstore bedrifter rammes hardt. Hva nå?

Kaja Koppang og Marthe Sofie L. Eide, TILT Lab
11:45 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:15

Veileder til omstillingsplaner for norske virksomheter

Lars Erik Mangset, UN Global Compact Norge
13:15 – 13:45

“What’s in it for me” – Hvordan være grønn uten at du er en grønnskolling?

Stefan Kaarbø, Inpax
13:45 – 14:00

Pause

14:00 – 14:30

Hva gjør jeg nå? Hvordan komme i gang med bærekraftsarbeidet

Kjersti Tvedt, bærekraftsansvarlig i Tinkr
14:30 – 15:00

Live podcast fra Bærekraftskonferansen

Klaus Jakobsen, podcast-ansvarlig i SMB Norge
15:30

Vi avslutter på NIO House, og går til Stortinget

Del 2. Politisk debatt
Stortinget

15:30 – 16:30

Politiske innlegg

Stortingsrepresentant Gisle M. Saudland, Fremskrittspartiet
Stortingsrepresentant Hans Inge Myrvold, SenterpartietStortingsrepresentantene vil holde innlegg om bærekraft og rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter
16:30

Mingling

17:00 – 17:00

Slutt