Betaler man full arbeidsgiveravgift skal man få sykelønn

Eldre i arbeid bør ha retten til sykepenger, mener Bedriftsforbundet. Illustrasjonsfoto.
Bilde: Eldre i arbeid bør ha retten til sykepenger, mener Bedriftsforbundet. Illustrasjonsfoto.

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Høyre har nå vedtatt å gjennomgå aldershindringer i arbeidslivet og fjerne øvre aldersgrenser i arbeidsmiljøloven.

 
Publisert 11.4.2018
 
Det tar Bedriftsforbundet som en del-seier i sin kamp om at små og mellomstore bedrifter som betaler arbeidsgiveravgift skal ha retten til sykelønn eller slippe avgiften, og mener det er på høy tid at man gir sykelønn eller fjerner arbeidsgiveravgiften for selvstendig næringsdrivende over 70 år.
– De selvstendige næringsdrivende over 70 som skaper sin egen arbeidsplass må betale full arbeidsgiveravgift, men har ikke rett på sykepenger. Arbeidsgiveravgift skal finansiere folketrygdens utgifter til sykepenger, pensjon og arbeidsledighetstrygd. Da mener vi man skal enten fjerne arbeidsgiveravgiften for denne gruppen eller gi dem rett til sykelønn, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.
 

Åge (73) betaler arbeidsgiveravgift, men får ikke sykelønn

Et av Bedriftsforbundets medlemmer, Åge Nordberg (73), jobber fullt og betaler arbeidsgiveravgift, men får ikke rett til sykepenger. Nordberg er fortsatt yrkesaktiv i fulltid som maskiningeniør og snekker. Han driver firmaet West Teknikk AS og holder til i Bergen. Åge fortalte i fjor høst at han har ingen planer om å gi seg med det første, og han elsker fortsatt å gå på jobben.
– For meg er det selvsagt gleden av å arbeide som er den største motivasjonen til at jeg fortsetter. Jeg føler meg i god form og har fortsatt mer å gi og bidra med. Men hvis det butter for mye imot må jeg vurdere å pensjonere meg istedenfor. Nå som jeg er fylt 73 år, synes jeg det er merkelig at jeg er pålagt å betale full arbeidsgiveravgift, men ikke har krav på sykepenger. Det har jeg ikke hatt krav på de siste tre årene. Som næringsdrivende synes jeg det er urettferdig at jeg blir pålagt dette når jeg ikke har krav på noe i gjengjeld, fortalte Nordberg.
 

Bedriftsforbundet i dialog med Stortinget

Regjeringen vil ha flere eldre i jobb. Men pr. i dag har folk over 67 år en dårligere sykelønnsordning enn andre. Over 70 får de ikke sykepenger i det hele tatt. Arbeidsminister Anniken Hauglie lovet på Høyres landsmøte å se på saken. Partiet vedtok i helgen å «gjennomgå aldershindringer» i arbeidslivet og å fjerne øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven.
– Vi har vært i dialog med flere på Stortinget om denne saken, og synes det er veldig bra at dette kommer på agendaen. Dette handler som mange politikere sier selv, om et fåtall, men det betyr at vi snakker ikke om store kostnader, og for våre medlemmer som driver små og mellomstore bedrifter, utgjør dette en forskjell. Det at eldre er i arbeid lenge, mener vi har utrolig mange fordeler, sier Thommessen.
 

Verdig avgang og gode incentiver

Bedriftsforbundet mener det kan være vanskelig å ha ett regelverk som skal balansere en verdig avgang for eldre, slitne arbeidstakere og samtidig gi incentiver til de som ønsker å stå lenger i jobb.
Forbundet mener Regjeringen derfor må vurdere å fjerne arbeidsgiveravgiften for selvstendig næringsdrivende over pensjonsalder, men understreker at det også skal mer til enn økonomiske incentiver for at eldre skal stå lenger i arbeid: Kompetanse, produktivitet og trivsel er nøklene til dette.
– Det må være lønnsomt og rettferdig for selvstendig næringsdrivende, som fortsatt har kompetanse, trivsel og er produktive: De skaper sin egen arbeidsplass, men må betale arbeidsgiveravgift, selv om de ikke har rett på sykepenger. Vi synes ikke det er urimelig å be Regjeringen gi et ekstra incentiv til å stå på litt lenger før de går av med pensjon sier Thommessen.
 

Kun for arbeidsgivere?

Bedriftsforbundet jobber for små og store bedrifter i Norge, så det er selvstendig næringsdrivere og arbeidsgiverne de er mest opptatt av. Samtidig mener forbundet det er prinsipielt betenkelig at det betales avgifter til konkrete formål man ikke får igjen for. De er også skeptiske til om det fremmer sysselsettingen for normale arbeidstakere, og tidligere hadde man redusert arbeidsgiveravgift for de over 62 år, men forskningen viser at det var et kostbart tiltak som ikke ga særlig effekt.
– Vi tror det derimot vil gi effekt for de selvstendig næringsdrivende: Næringsdrivende som skaper sin egen arbeidsplass har en litt annen arbeidshverdag enn de fast ansatte ikke har. De kan ha større fleksibilitet og kan bestemme mer over sin egen arbeidsdag og hvor stor arbeidsmengde de tar på seg. Så lenge de har overskudd til å ta på seg mer arbeidsmengde og trives med jobben de gjør, mener jeg vi burde legge bedre til rette for at de kan fortsette å jobbe. Til beste for samfunnet og den enkelte, avslutter Thommessen.
 

REGELVERKET

  • Fra 1.juli 2015 ble regelverket endret slik arbeidstakere har rett til å stå i jobb til de er 72 år. Men retten til sykepenger kuttes når man passerer 67år
  • Arbeidstakere mellom 67 og 70 år har rett på sykepenger i arbeidsgiverperioden og fra NAV i 60 sykepengedager, gitt at du har en årslønn på over 2G.
  • Etter fylte 70 år har arbeidstakere derimot ingen krav på sykepenger, hverken fra arbeidsgiver eller NAV.
  • For å kompensere for tap av sykepenger etter fylte 67 er det vanlig at arbeidstakere tar av sin egen pensjon.

 

HVA SIER PERSPEKTIVMELDINGEN?

«For at økt levealder ikke skal gi ubalanse i forholdet mellom de som er i arbeid og de som ikke er det, må avgangsalderen fra arbeidslivet øke. I dag er det vel to personer over 67 år per ti personer i yrkesaktiv alder. I 2060 anslås det å være 4 eldre per 10 yrkesaktive.
Aldring utfordrer den norske velferdsmodellen, siden våre velferdsordninger løses hovedsakelig over offentlige budsjetter. Norge er derfor mer avhengig av høy yrkesdelaktighet enn andre land der oppgaver løses privat»
 
Kilde, s 15-16
 
Kontakt
Jørund H. Rytman
Leder politikk og samfunn
(+47) 909 33 499
[email protected][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]